Oligarkian ehkäiseminen demokraattisten käytänteiden avulla organisaatioissa

38th EGOS Colloqium (European Group for Organization Studies), 7.-9.7.2022 Wien, Itävalta. Teema: Organizing: The Beauty of Imperfection.

Hanketiedot

Hankenumero
220188

Hakija
Perttu Salovaara

Toteuttaja
Perttu Salovaara

Lisätietoja
Perttu Salovaara
perttu.salovaara@gmail.com

Toteutusaika
7.7.2022 - 9.7.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 175 euroa

Tulokset valmistuneet
9.8.2022

Tiivistelmä

Olemme tutkineet demokraattisia käytänteitä yhteisöohjautuvissa organisaatioissa. Esitämme tutkimuspaperimme EGOSissa, joka on Euroopan suurin vuosittainen organisaatiotutkimuksen konferenssi. Tutkimusaihe on erityisen relevantti nyt, kun ei-hierarkiset organisoitumistavat ovat lisääntymässä sekä Suomessa että maailmalla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Perttu Salovaara

Tiedote

Vallan keskittyminen työpaikoilla voidaan estää

9.8.2022

Tiivistelmä

Työelämässä on yleisesti vallalla käsitys, että jos organisaatiossa ei ole johtajaa, joku tai jotkut ’kaappaavat’ vallan. Johtajaa tarvitaan, tai joku ottaa roolin kuitenkin, uskotaan. Tutkimus käyttää termiä oligarkian rautainen laki, jonka mukaan kaikki organisaatiot, myös demokraattisiksi tai yhteisöohjautuvaksi tarkoitetut, lopulta päätyvät harvainvaltaan eli oligarkiaan. Tämä käsitys on kuitenkin osoitettu vääräksi. Tutkimuksessemme aineisto koostui 100.sta itse- ja yhteisöohjautuvasta organisaatiosta. Haastatteluaineiston analyysin pohjalta löysimme yrityksistä ’demokraattisia käytänteitä’, jotka ylläpitivät työpaikoilla demokraattista ja tasa-arvoa korostavaa toimintamallia.

Tausta

EGOS on vuosittainen organisaatiotutkimuksen suurin eurooppalainen konferenssi, johon osallistui tänä vuonna n. 2100 tutkijaa. Siellä kuulee ajankohtaisesta tutkimushankkeista sekä työelämän kehittämisen virtauksista. Tavoittemme täyttyivät, kun a) saimme esiteltyä oman tutkimuksemme ja saimme siihen kommentteja tutkijakollegoilta ja b) saimme luotua uusia hyödyllisiä yhteistyökontakteja, tällä kertaa erityisesti Viroon, Britteihin, Ruotsiin ja Suomeen.

Aineisto

Tilaisuudessa esitellyn artikkelin ”Hierarkian haastaminen: demokraattiset käytänteet ja yhteisöohjautuva malli” pohjana toimi lista 100:sta yhteisöohjautuvasta yrityksestä. Varsinaiset materiaalit, 135 haastattelua, kerättiin seitsemästä suomalaisesta yrityksestä, joista lopulliseen analyysiin valikoituivat kolmen yrityksen 53 haastattelua.

Tulokset ja johtopäätökset

Tätä materiaalia analysoimalla löysimme viisi demokraattista käytännettä, eli toimintatapaa, joissa kyseiset firmat korvaavat perinteisen johtamismallin kaikille yhteisillä käytänteillä. Vaikka työelämädemokratian kokeiluita on ollut jo 1970-luvulta lähtien, ne ovat hiljalleen hiipuneet ja jääneet kokeiluiksi. Päättellymme perusteella aikaisemmat mallit eivät ole olleet kestäviä, koska yritysten toimintatavat, rakenne ja prosessit eivät ole tukeneet yhteisön demokraattista toimintaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Saimme vahvistusta, että työpaikkademokratia ja hierarkialle vaihtoehtoiset toimintatavat ovat laajemminkin eurooppalainen työelämäilmiö. Samalla loimme verkostoa muihin eurooppalaisiin tutkijoihin. Yhtäältä suomalaisten yritysten esimerkkejä voidaan soveltaa muuallakin, toisaalta saamme jatkossa vertailutietoa muista maista suomalaisten yritysten hyödyksi.

Aineisto

Perttu Salovaara, University of Helsinki, Finland, Johanna Vuori, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finland, David Collinson, Lancaster University, UK. Challenging oligarchy and hierarchy: democratic practices and community-oriented organizing. Konferenssiesitys. 2022 Avaa