Oligarkian ehkäiseminen demokraattisten käytänteiden avulla organisaatioissa

38th EGOS Colloqium (European Group for Organization Studies), 7.-9.7.2022 Wien, Itävalta. Teema: Organizing: The Beauty of Imperfection.

Hanketiedot

Hankenumero
220188

Hakija
Perttu Salovaara

Toteuttaja
Perttu Salovaara

Lisätietoja
Perttu Salovaara
perttu.salovaara@gmail.com

Toteutusaika
7.7.2022 - 9.7.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 175 euroa

Tiivistelmä

Olemme tutkineet demokraattisia käytänteitä yhteisöohjautuvissa organisaatioissa. Esitämme tutkimuspaperimme EGOSissa, joka on Euroopan suurin vuosittainen organisaatiotutkimuksen konferenssi. Tutkimusaihe on erityisen relevantti nyt, kun ei-hierarkiset organisoitumistavat ovat lisääntymässä sekä Suomessa että maailmalla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Perttu Salovaara