OMATYHY Omavalvonnalla työhyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
230286

Hakija
Keski-Suomen hyvinvointialue

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Anne Laurén
anne.lauren@hyvaks.fi

Toteutusaika
18.9.2023 - 30.6.2025

Työsuojelurahaston päätös
6.10.2023
34 992 euroa

Kokonaiskustannukset
69 984 euroa

Tiivistelmä

Keski-Suomen hyvinv.alueen uusi vanhusten Kauramäen kylä avautuu 10/2023 uudella Green Care- konseptilla. Osana sitä kehitetään laadun omavalvontaa henkilöstön työhyvinvointia vahvistavaksi, kokonaisvaltaiseksi omavalvonnan ja toiminnan malliksi, jotta työn ja riskien hallinta onnistuu ilman henkilöstön henkistä kuormittavuutta. Tämä vahvistaa työnimua, vanhustyön veto- ja pitovoimaa ja opettaa, kuinka rakentaa uusi organisaatio, työyhteisö ja johtaminen henkilöstön työhyvinvointia tukevaksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Laurén