Omavalvonnan toimeenpanon haasteet ja organisaation tuki omavalvontatyölle asumispalveluyksiköissä

Hanketiedot

Hankenumero
210450

Hakija
Outi Kiljunen

Toteuttaja
Outi Kiljunen

Lisätietoja
Outi Kiljunen
outi.kiljunen@uef.fi

Toteutusaika
1.7.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Omavalvonta on laatu- ja turvallisuustyötä ja koko työyhteisön yhteinen asia sosiaalipalveluissa. Omavalvonta ei ole aina toteutunut säännöksissä tarkoitetulla tavalla ja sen toimeenpanon haasteiden tunnistaminen on oleellista pyrittäessä edistämään omavalvonnan toimivuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään dokumenttianalyysin ja lähijohtajien haastattelujen avulla omavalvonnan toimeenpanon haasteita sekä koettua organisaation tukea omavalvontatyölle iäkkäiden asumispalveluyksiköissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Kiljunen