OMICSGroup Conferences, International Conference on Nursing & Emergency Medicine, 2.-4.12.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113223

Hakija
Anne Kuusisto

Toteuttaja
Anne Kuusisto

Lisätietoja
Anne Kuusisto
anne.kuusisto@satshp.fi

Toteutusaika
30.11.2013 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2013
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 788 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Nursing 2013 -konferenssissa kliinisen hoitotyön käytännöt ovat keskeisiä teemoja. Konferenssiartikkelini nimi on ”Usefulness of Nursing Documentations in Multi-professional Collaboration and Information Exchange in Finland” ja sen esitys on sijoitettu pidettäväksi Kliininen hoitotyö -teemasessiossa.

Artikkelissa raportoidaan keväällä 2010 toteutetun ”Hoitotyön kirjaamisen käytettävyys” -hankkeen osa-tuloksia: moniammatillinen kirjaaminen. Kansallinen tutkimus osoitti, että kirjaamismalli ja potilastietojärjestelmät tukivat huonosti potilaan moniammatillista hoitoa ja tiedon vaihtoa. Tieto kirjattiin pieninä, erillisinä osioina ja täten kokonaiskuva potilaan tilanteesta ei ollut esillä. Johtopäätöksenä todettiin, että yhteistyötä hoitajien ja lääkäreiden välillä kirjaamismalli ja järjestelmät eivät tukeneet.

Suomessa on meneillään potilastietojärjestelmien sukupolven vaihdos. Tässä muutoksessa on myös hoitotyön sähköisen kirjaamisen elettävä. Hankkeen tavoitteena on tuoda Suomeen ja omaan organisaatiooni, Satakunnan sairaanhoitopiiriin, uutta alan tutkimustietoa. ”Hoitotyön kirjaamisen käytettävyys” -hanke on toteutettu osittain Työsuojelurahaston rahoittamana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kuusisto

Tiedote

Hoitotyön kirjaamismalli ja potilastietojärjestelmät kaipaavat kehittämistä

31.12.2013

Satakunnan sairaanhoitopiirin Effica-koordinaattori
Anne Kuusisto osallistui Nursing & Emergency
Medicine -konferenssiin Yhdysvaltojen Las Vegasissa 2.–4.
joulukuuta 2013.

Kyseessä oli kansainvälinen monitieteinen konferenssi, johon
osallistui muun muassa hoitotieteen, lääketieteen ja
kasvatustieteen edustajia eri puolilta maailmaa. Kuusisto oli ainoa
Suomea edustanut tutkija. Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa
stipendillä.

Kuusisto esitteli kahta tutkimusta hoitotyön sähköisestä
kirjaamisesta painopisteinä hoitotyön kirjaamisen käytettävyys
moniammatillisessa potilaan hoidossa sekä lääketietojen
kirjaaminen.

Tutkimus hoitotyön kirjaamisen käytettävyydestä (TSR
109314 ) osoitti, että kirjaamismalli ja
potilastietojärjestelmät tukivat huonosti potilaan moniammatillista
hoitoa ja tiedon vaihtoa. Tieto kirjattiin pieninä, erillisinä
osioina ja täten kokonaiskuva potilaan tilanteesta ei ollut
esillä.

Johtopäätöksenä todettiin, että yhteistyötä hoitajien ja
lääkäreiden välillä kirjaamismalli ja järjestelmät eivät
tukeneet.

Toisessa esityksessään Kuusisto esitteli lääketietojen
kirjaamista hoitotyön sähköisessä yhteenvedossa. Tulokset
osoittivat, että lääketietojen kirjaamisessa on kehitettävää
potilaan siirtotilanteessa.

Esityksistä on odotettavissa tieteellinen artikkeli Journal of
Nursing & Care and Emergency Medicine -lehdessä otsikolla
Proceedings of International Conference on Nursing & Emergency
Medicine.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.omicsgroup.com/conferences/nursing-emergency-medicine-2013

Tutkimus- ja kehityshanke 109314: Hoitotyön kirjaamismallin ja luokituksen sekä kirjaustoiminnan potilastietojärjestelmätoteutuksen käytettävyystutkimus. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=109314