Omituinen yhteinen tila – Autoetnografinen tutkimus taiteilijan toiminnan inhimillistävästä voimasta työpaikalla

Hanketiedot

Hankenumero
118054

Hakija
Cecilia von Brandenburg

Toteuttaja
Cecilia von Brandenburg

Lisätietoja
Cecilia von Brandenburg
ceciliavonbrandenburg@yahoo.co.uk

Toteutusaika
15.3.2018 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2018
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Tutkimus koskettaa taidetta ja työtä, sekä taiteen muuntavia vaikutuksia työhön liittyvän hyvinvoinnin edistämisessä. Johtavana ajatuksena on tuoda taiteen ja etiikan luonteeseen liittyviä perustavanlaatuisia teemoja ihmisen osasta dialogiin sen kanssa, mitä taiteilija voi tuoda työn kontekstiin. Projektin aineistot on kerätty Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamasta Novia Ammattikorkeakoulun ArtGoesWork-projektista (2010-2013), jonka tavoitteena oli tukea yritysten henkilökunnan hyvinvointia taiteen keinoin, samoin kuin tukea taiteilijoiden osaamista työpaikkojen henkilöstön kanssa työskentelyssä. Lisäksi ArtGoesWork-projektin tavoitteina olivat luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen työpaikoilla toimimalla siltana taiteilijoiden ja yritysten välillä, synnyttäen keskustelutiloja hyvinvoinnin luomiseksi työhön, sekä luoda uusia näkökulmia työn merkityksestä osana elämää. Dataa kerättiin kaikkiaan 17 eri yrityksestä ja organisaatiosta ja kaikkiaan 19 eri interventiosta. Interventioiden kesto vaihteli yhdestä päivästä useampaan kuukauteen. Kaikkiaan 13 eri alan taiteilijaa oli mukana projektin interventioissa. Autoetnografinen ote tutkimuksessa mahdollistaa myös tutkijan oman äänen kuulumisen hänen liikkuessaan kirjallisten, taiteellisten ja tieteellisten aineistojen välillä murtaen niiden välisiä rajoja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu kirjallisuuteen, joka avaa taustoja etenkin kulttuuristen ja ihmisen tarpeita koskevien käsitysten ymmärtämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Cecilia von Brandenburg