Onko työpaikoilla selkeää ymmärrystä ergonomian käytöstä?

5th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023) University of Dubrovnik, September 27-29, 2023

Hanketiedot

Hankenumero
230280

Hakija
Maria Lindholm

Toteuttaja
Maria Lindholm

Lisätietoja
Maria Lindholm
maria.lindholm@tuni.fi

Toteutusaika
25.9.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 880 euroa

Tulokset valmistuneet
17.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kerrotaan ergonomian ymmärryksestä ja ergonomia-asiantuntijoiden käytöstä työpaikoilla. Esitys pidetään IHSED 2023 konferenssissa. Esityksestä kirjoitetaan tieteellinen julkaisu. Tulokset auttavat jäsentämään keskustelua suomalaisessa työelämässä ergonomiasta, jonka avulla voidaan optimoida ihmisen hyvinvointia ja toimintajärjestelmän tehokkuutta tarkastelemalla ihmisen ja toimintajärjestelmän osien vuorovaikutusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Lindholm

Tiedote

Onko työpaikoilla selkeää ymmärrystä ergonomian käytöstä?

17.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kerrotaan ergonomian ymmärryksestä ja ergonomia-asiantuntijoiden käytöstä työpaikoilla. Julkisessa keskustelussa ei ole selkeää ymmärrystä siitä, mitä ergonomia on ja ketkä ovat ergonomia-asiantuntijoita. Tulokset auttavat jäsentämään keskustelua suomalaisessa työelämässä ergonomiasta, jonka avulla voidaan optimoida ihmisen hyvinvointia ja toimintajärjestelmän tehokkuutta tarkastelemalla ihmisen ja toimintajärjestelmän osien vuorovaikutusta.

Tausta

Ergonomialla tarkastellaan ihmisen ja toimintajärjestelmän osien vuorovaikutuksia sekä pyritään optimoimaan ihmisen hyvinvointi ja toimintajärjestelmän tehokkuus. Julkisessa keskustelussa ei kuitenkaan ole selkeää ymmärrystä siitä, mitä ergonomia on ja ketkä ovat ergonomia-asiantuntijoita. Suomalainen työelämä tarvitsee herätettä pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tulokset valottavat käsityksiä ergonomian ja ergonomia-asiantuntijoiden käytöstä työpaikoilla.

Aineisto

Esityksessä esitellään alan asiantuntijoiden (N = 17, kotimaiset haastateltavat n = 9, kansainväliseen kyselyyn vastanneita n = 8) käsityksiä proaktiivisesta työn ja työympäristön suunnittelusta. Esityksessä pohditaan, mikä on tämän hetken käsitys ergonomiasta, sen käytöstä sekä siitä, keitä ergonomia-asiantuntijat ovat, ja tuodaan esille, mitä viralliset määritelmät sanovat.

Tulokset ja johtopäätökset

Haastatteluissa yleinen mielipide oli, että Suomessa ei ole selkeää kuvaa ennakoivassa suunnittelulähtöisessä toiminnassa käytettävistä ergonomia-asiantuntijoista. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että suunnittelulähtöisen toiminnan vastuut ja roolit olivat epäselviä, mikä viittaa voimakkaaseen tarpeeseen laajentaa julkista keskustelua ja näkemystä työpaikoilla käytettävistä ergonomia-asiantuntijoista ja terävöittää heidän koulutustaan ja hyödyntämistään.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Esitys nostaa esille puutteita suomalaisessa työelämässä vallalla olevista näkemyksistä. Tulosten mukaan on nähtävillä tarve laajentaa yleistä keskustelua ja tarkentaa ymmärrystä ergonomian käytöstä työpaikoilla. Näin saadaan nostetta toiminnalle, jonka avulla päästään käyttämään ergonomia-asiantuntijoita työpaikoilla oikeaoppisesti.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa