Onnellisuusvaatimuksia ja -paineita käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
190558

Hakija
Ilona Suojanen

Toteuttaja
Ilona Suojanen

Lisätietoja
Ilona Suojanen
ilona.suojanen@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2019 - 31.3.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.11.2019
6 800 euroa

Kokonaiskustannukset
6 800 euroa

Tulokset valmistuneet
16.4.2020

Tiivistelmä

Tämä on kirja elämästä onnellisuuspaineen alla: kasvavasta halusta olla onnellinen ja saavuttaa onnellisuus, mutta myös yleisestä onnellisuuspaineesta olla täydellinen työntekijä ja onnistua elämässä. Kirja tarkastelee onnellisuustarpeen syntyä ja kuvaa miten se näkyy jokapäiväisessä elämässä. Koska työn ja vapaa-ajan rajat ovat häilyvät, kirja ei pyrikään käsittelemään onnellisuutta vain työn näkökulmasta, sillä ihmiset haluavat olla onnellisia elämässä, jossa työllä on iso rooli. Kirja tuo esimerkkitarinoiden kautta lähelle lukijaa onnellisuuden tärkeyden, mutta myös siitä koettavan paineen varjopuolet. Kirja viittaa kansainvälisiin alan tutkimuksiin kansantajuisesti, lisäksi kirjaan haastatellaan suomalaisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Kirja ei ole self help -kirja vaan yleistajuinen tietokirja, joka lukijaa kunnioittaen tarjoaa tälle katsauksen kansainväliseen onnellisuustutkimukseen, peilaa asioita suomalaisesta näkökulmasta ja haastaa lukijan pohtimaan omaa onnellisuuttaan. Kirja on suunnattu kaikille, jotka ovat työelämässä tai sinne siirtymässä. Se sopii työntekijöille, jotka painivat onnellisuusvastuun alla ja työnantajille, jotta he ymmärtäisivät paremmin kuinka tukea työntekijöitään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilona Suojanen

Tiedote

Tietokirja onnellisuusvaatimuksista ja -paineista

16.4.2020

Tiivistelmä

Tämä on kirja elämästä onnellisuuspaineen alla: halusta olla onnellinen ja saavuttaa onnellisuus, mutta myös yleisestä onnellisuuspaineesta olla täydellinen työntekijä ja onnistua elämässä. Kirja tarkastelee onnellisuustarpeen syntyä ja kuvaa miten se näkyy jokapäiväisessä elämässä. Kirja myös korostaa jaetun onnellisuusvastuun merkityksellisyyttä. Kirja on suunnattu kaikille, jotka ovat työelämässä. Kirja tarjoaa ajatuksia HR-ammattilaisille, konsulteille, päättäjille
ja kenelle vaan, joka koskaan on miettinyt onnellisuuden merkitystä omassa elämässään. Kirja perustuu nuorten asiantuntijoiden (Y-sukupolvi) näkemyksiin ja kokemuksiin onnellisuudesta työpaikalla. Materiaalia kirjaan on kerätty Skotlannissa, Alankomaissa ja Suomessa.

Lähtökohdat

Väitöskirjani Young professionals and the pursuit of happiness at work (2017) käsitteli onnellisuutta työpaikalla ja huomasin kuinka tutkittavien onnellisuuskertomusten takaa alkoi kuulua sivuääni paineista, joita tutkittavat kokivat onnellisuudesta ja onnellisena olosta. Onnellisuuspainetta ovat aikaisemmin käsitelleet mm. Cederström ja Spicer, sekä Illouz, ja kirjassani viitataan myös sosiologien Roosin ja Goffmanin ajatuksiin naamareista ja esittämisestä. Kirjassa on paljon uutta tietoa.

Aineisto

Aineistoni koostuu kolmesta eri lähteestä: a)haastattelut, b)olemassa oleva tutkimustieto ja
c)asiantuntijahaastattelut. Siihen on haastateltu nuoria asiantuntijoita Skotlannissa, Alankomaissa ja Suomessa vuosien 2015-2019 aikana. Lisäksi olen käyttänyt lähteinä olemassa olevaa tutkimustietoa onnellisuudesta, sekä hyödyntänyt erilaisia julkisia raportteja ja myös lehtileikkeitä.

Menetelmät

Olen käyttänyt erilaisia menetelmiä hankkiessani materiaalia tähän tutkimukseen. Olen laadullinen tutkija ja materiaali on koostunut narratiivisesta ja visuaalisesta tutkimuksesta, henkilökohtaisista haastatteluista ja keskusteluista, sekä kirjallisuuskatsauksista. Siinä on käytetty pääosin temanttista analysointia.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tulos on tällä hetkellä 184-sivuinen kirja, joka koostuu kymmenestä luvusta, sekä johdannosta ja epilogista. Kirja on nyt lähetetty kustantamolle, jonka kanssa on esisopimus. He lähettävät nyt kirjan eteenpäin vertaisarviointiin ja sen jälkeen tarkoituksena on vielä kustannustoimittajan kanssa hioa teksti ja ulkoasu valmiiksi. Kirjan arvioitu julkistamisajankohta on tammikuu 2021. Vaikuttavuudesta tiedämme lisää kun kirja julkaistaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tälle kirjalle on onnellisuusbuumin myötä selkeä markkinarako, niin Suomessa kuin mahdollisesti ulkomaillakin. Onnellisuuspaineista ja onnellisuusvastuusta ei tällä tavalla aikaisemmin ole kirjoitettu, varsinkaan suomalaisessa kontekstissa. Siinä on uutena tuotu yhteen paljon eri alojen onnellisuusvaikuttajien ajatuksia, sekä haastateltu myös suomalaisia. Vaikka tutkimuksissa on keskitytty pääsääntöisesti asiantuntijatehtäviin, on kirja kuitenkin yleistajuinen tietokirja myäs laajalle yleisölle.

Aineisto

Ilona Suojanen. Tietokirja onnellisuusvaatimuksista ja ‐paineista. Loppuraportista tiivistelmä. 2020. Avaa