Onnistunut muutos uudistaa – Coronarian terveydenhuoltoa uudella tavalla

Hanketiedot

Hankenumero
117296

Hakija
Coronaria Hoitoketju Oy

Toteuttaja
Coronaria Hoitoketju Oy

Lisätietoja
Minna Itkonen
minna.itkonen@coronaria.fi

Toteutusaika
25.9.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
13.9.2017
16 809 euroa

Kokonaiskustannukset
33 618 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Coronaria Hoitoketju Oy:n Posion yksikön muutosjohtamisen ja työkykyjohtamisen osaamista, parantaa vuorovaikutustaitoja ja lisätä henkilöstötyytyväisyyttä sekä vahvistaa ratkaisukeskeistä työskentelytapaa. Yksikölle toteutetaan 15 kuukauden mittainen systemaattinen muutosjohtamisen prosessi, johon osallistetaan henkilöstö, esimiehet ja ylin johto. Hankkeen aikana organisaatio oppii systemaattisen kehittämisen mallin, luodaan muutosjohtamisen prosessi ja menetelmät sekä työkalut.

Hankkeen menetelminä käytetään asiantuntijan johtamaa systemaattista kehittämisohjelmaa, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Henkilöstö osallistetaan muutokseen ja uusien toimintamallien ideointiin. Esimiehiä tuetaan muutosjohtamiseen esimiespajoilla ja työnohjauksella. Organisaatioon luodaan muutosagentti-malli. Laajemman hankekokonaisuuden toimijoiden avainhenkilöille järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan vertaisarvioimalla toisten toimintaa.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.1.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Valmennustrio Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa sovellettavat tutkimukset Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Itkonen