OPEKU – opettajien eettinen kuormitus haltuun!

Hanketiedot

Hankenumero
230325

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maarit Kauppi
maarit.kauppi@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2024 - 30.9.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
225 932 euroa

Tiivistelmä

Opettajan työ sisältää eettisesti haastavia tilanteita. Eettisen kuormituksen ilmenemismuodoista ja hallinnan keinoista opettajan työssä ei kuitenkaan ole selvää kuvaa. Hankkeessa tuotetaan tuoretta tietoa eettisestä kuormituksesta ja sen yhteyksistä työn muutoksiin opetusalalla monipuolisen määrällisen ja laadullisen aineiston avulla. Lisäksi kehitetään opetusalan työyhteisöjen käyttöön menetelmä eettisen kuormituksen yhteisölliseen hallintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Kauppi