Opettajien äänihäiriöiden yhteydestä koulurakennuksia koskeviin tekijöihin

Hanketiedot

Hankenumero
118197

Hakija
Hanna Vertanen-Greis

Toteuttaja
Hanna Vertanen-Greis

Lisätietoja
Hanna Vertanen-Greis
hanna.m.vertanen@utu.fi

Toteutusaika
20.7.2018 - 15.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 050 euroa

Kokonaiskustannukset
2 050 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2018

Tiivistelmä

Väitöskirjaani liittyvä osatyö opettajien äänihäiriöiden ja koulujen sisäilmaston laadun välisestä yhteydestä on hyväksytty esitettäväksi Indoor Air 2018 -konferenssissa. Monitieteinen konferenssi järjestetään 23.-27.7.2018 Philadelphiassa (PA), USAssa. Tavoitteena on arvioida opettajien itsearvioitujen äänihäiriöiden yhteyttä niihin koulujen sisäilmaston laatuun liittyviin tekijöihin, joista on raportoitu koulujen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa. Näitä tekijöitä ovat mm. homeen haju ja kosteusvaurio. Terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset ovat lakisääteisiä, ja niiden tavoitteena on mm. tunnistaa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Ne voivat siten olla mahdollinen tutkimuskäyttöön soveltuva resurssi, myös arvioitaessa koulujen sisäilmaston laadun yhteyttä opettajien kokemiin äänihäiriöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vertanen-Greis

Tiedote

Koulujen sisäilmaston ja opettajien äänihäiriöiden välistä yhteyttä tutkitaan

15.8.2018

Tekeillä oleva väitöstutkimus tutkii opettajien äänihäiriöitä, niiden haastetta työkyvylle ja yhteyttä koulujen sisäilmastotekijöihin.

Tohtorikoulutettava Hanna Vertanen-Greis on tutkinut Turun yliopistolle tekeillä olevassa väitöstutkimuksessaan, onko opettajien äänihäiriöillä yhteyttä koulujen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa raportoituihin tekijöihin. Näitä tekijöitä ovat mm. homeen haju, kosteusvaurio, muu terveyshaitta ja siivoustaso.

Tarkastustulosten ja äänihäiriöiden yhteys vaihtelee

Vertanen-Greisin tutkimuksen tuloksien mukaan yhteys opettajien äänihäiriöiden ja tarkastuskertomuksissa raportoitujen tekijöiden välillä ei ole selvä.

– Äänihäiriöiden ja raportoitujen kosteusvaurioiden välillä löytyi yhteyttä. Sen sijaan raportoitu homeen haju ei ollut yhteydessä opettajien äänihäiriöihin, hän kertoo.

Opettajan äänihäiriöihin voi vaikuttaa myös rakennuksen sisäilman lisäksi useita muita tekijöitä, kuten äänen jatkuva kuormitus. Lisäksi tarkastukset perustuvat aistinvaraiseen arvioon. Koulut ovat sokkeloisia rakennuksia, joissa vaurioiden havaitseminen voi olla haasteellista erityisesti silloin, jos esitiedot ovat puutteelliset. 

Tutkimuksessa oli mukana 320 opettajaa, jotka työskentelivät 50 koulussa eri puolilla Suomea. 

Sisäilmalla vaikutusta oppimiseen

Vertanen-Greis kertoi tutkimuksensa tuloksista posteriesityksessä sisäilmastotutkimuksen Indoor Air 2018 -konferenssissa. Yhdysvaltain Philadelphiassa 23.–27.7.2018 järjestetty tapahtuma on alan tärkein kansainvälinen konferenssi.

– Koulujen tutkimista pidetään mielenkiintoisena ja haastavana, sillä koulurakennukset ovat sokkeloisia ja toisaalta sisäilmastolla on vaikutusta oppimiseen, hän kertoo.

Työsuojelurahasto rahoitti Vertanen-Greisin osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

Väitöstutkimus valmistuu arviolta vuonna 2020.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Hanna Vertanen-Greis, Eliisa Löyttyniemi, Jukka Uitti, Tuula Putus.

Voice Disordersin Teachers and Indoor Air Quality of School Buildings. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118197-posteri-Posteri.pdf

. Posteri.