Opettajien äänihäiriöt, niiden haaste työkyvylle sekä yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin

Hanketiedot

Hankenumero
180134

Hakija
Hanna Vertanen-Greis

Toteuttaja
Hanna Vertanen-Greis

Lisätietoja
Hanna Vertanen-Greis
hanna.m.vertanen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2019 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Opettajien äänihäiriöiden on todettu lisääntyneen ja pahimmillaan ne voivat vaarantaa opettajan työkyvyn. Äänihäiriöiden yhtenä taustatekijänä on arveltu olevan koulujen sisäilmaston huono laatu. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden yleisyyttä, niiden yhteyttä työkykyyn ja koulujen sisäilmasto-olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimus perustuu eri puolilla Suomea toteutettuun opettajakyselyyn (N = 1198) sekä kliiniseen kenttätutkimukseen (N = 48), missä opettajille tehtiin laryngoskopia ja äänimittauksia ensin hyväksi koetussa ja sitten huonoksi koetussa tilassa. Laaja vertailuaineisto sisältää tietoja koulurakennuksista, niiden home- ja kosteusvaurioista sekä rekisteritietoja oppilasmääristä ja opettajien poissaoloista. Ensimmäisten tulosten mukaan 54 % suomalaisista opettajista kärsi äänihäiriöistä stressin ollessa niiden suurin yksilöllinen riskitekijä (OR 3.6). Äänihäiriöillä oli myös merkitsevä yhteys koettuihin sisäilmasto-olosuhteisiin. Tutkimukselta odotetaan uutta tietoa rakennusten aiheuttamista terveyshaitoista opettajien työkyvyn tukemiseksi ja työympäristön parantamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vertanen-Greis