Opettajien melun kokemus joustavissa ja perinteisissä oppimisympäristöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210300

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Jenni Radun
jenni.radun@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
92 000 euroa

Kokonaiskustannukset
141 673 euroa

Tiivistelmä

Melu on kouluissa työturvallisuusriski opettajille. Opettajien altistumista melulle uusissa joustavissa oppimisympäristöissä ei ole juurikaan tutkittu, vaikka näissä melu koetaan usein perinteisiä luokkia häiritsevämmäksi. Tämä tutkimus tarkastelee koulujen akustisten ympäristöjen suhdetta opettajien altistumiseen ja kuormittumiseen melusta vertaillen joustavia oppimisympäristöjä perinteisiin. Menetelminä ovat kysely opettajille, akustiikka- ja melumittaukset sekä tilojen kartoitus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Radun