Opettajien toimijuus perusopetuksen digitalisaation paikallisina toteuttajina

Hanketiedot

Hankenumero
200502

Hakija
Eija Halkola

Toteuttaja
Eija Halkola

Lisätietoja
Eija Halkola
eijahalkola@hotmail.com

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Koulujen pedagogisen ja teknisen infrastruktuurin kehittämiseen tehdyistä investoinneista huolimatta, digitalisaation eteneminen Suomen peruskouluissa on polarisoitunutta. Tutkimuksen aineistoanalyysissä tarkastellaan opettajien roolia ja toimijuutta digitalisaation paikallisina toteuttajina. Tulokset hyödyttävät opettajien yhteistyön, koulujen digitalisaation johtamiskäytäntöjen sekä paikallisen täydennyskoulutuksen kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Halkola