Opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun väliset yhteydet

Hanketiedot

Hankenumero
220005

Hakija
Viola Penttinen

Toteuttaja
Viola Penttinen

Lisätietoja
Viola Penttinen
viola.h.a.penttinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.4.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Haen stipendiä esi- ja alkuopettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä tarkastelevan väitöskirjatyön viimeistelyyn. Opettajien työhyvinvointi on hyvin ajankohtainen ja paljon mediassa esillä ollut aihe ja sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen opettajien kuormittuneisuudesta on oltu huolissaan. Kuitenkin siitä, millaisia vaikutuksia opettajien kokemalla stressillä ja työn imulla on opettajien työn laatuun sekä oppilaiden taitoihin, tiedetään rajallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Viola Penttinen