Opetushenkilöstön kriisivalmiudet, suorituskyky kriisitilanteissa ja resilienssi (CrisPrep)

Hanketiedot

Hankenumero
200366

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Sirpa Virta
sirpa.virta@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 884 euroa

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa opetushenkilöstön ja oppilaitosten kriisivalmiuksista ja suorituskyvystä kriisin aikana. Hanke toteutetaan kysely- sekä haastattelututkimuksena. Tutkimusta tarvitaan, koska opetushenkilöstön oma kriisinsietokyky ja työturvallisuus normaali- ja kriisitilanteissa on ensiarvoisen tärkeätä opetuksen jatkuvuudelle erilaisissa kriisitilanteissa, joista esim. Covid19 on ajankohtainen esimerkki.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Virta