Oppiminen ja ammatillinen kehittyminen

Hanketiedot

Hankenumero
230398

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Raija Hämäläinen
raija.h.hamalainen@jyu.fi

Toteutusaika
18.9.2023 - 31.10.2024

Työsuojelurahaston päätös
6.10.2023
3 300 euroa

Kokonaiskustannukset
4 814 euroa

Tiivistelmä

Joka toinen vuosi järjestettävä “Oppiminen ja ammatillinen kehittyminen” -konferenssi (Earli SIG 14) on kansainvälinen kolmipäiväinen tapahtuma (21.8.-23.8.2024), jonka järjestää Jyväskylän yliopisto. SIG14 pohjautuu kansainvälisen tutkimuksen edistämiseen keskittyneeseen yli 2500 jäsenen EARLI-verkostoon. Konferenssi on kansainvälinen foorumi, joka kokoaa yhteen työssä oppimisen, työelämän ja organisaatioiden kehittämisen parissa työskenteleviä tutkijoita ja työelämän kehittäjiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Hämäläinen