Oppiva organisaatio ja tiimityö sisäympäristöteknologia-alan yrityksen uudistumisen voimavarana

Hanketiedot

Hankenumero
220025

Hakija
Sandbox Oy

Toteuttaja
SophiaSign Oy

Lisätietoja
Jani Moberg
jani.moberg@sandbox.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2022
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tiivistelmä

Yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut hankalasti ennakoitavaksi ja epävakaaksi. Ratkaisuna tähän vahvistamme yrityksen oppivaa organisaatiokulttuuria. Muita keskeisiä asioita ovat itse-, tiimi-, ja yhdessäohjautuvuus, kokemuksellinen tiimioppiminen ja ilmiölähtöinen johtajuus. Yhteisöllisen oppimisen tuloksena yritykselle syntyy kilpailukykyisesti toimintaympäristön haasteisiin vastaava strateginen arkkitehtuuri, tiimioppimisen käytänteet ja uudet päätöksenteon mallit.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Moberg