Organisaatiodatan hyödyntämisen luotettavuuden lisääminen teorian ja tekoälyn avulla

Hanketiedot

Hankenumero
210309

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tiina Kalliomäki-Levanto
tiina.kalliomaki-levanto@ttl.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 30.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
60 986 euroa

Tiivistelmä

Teorian avulla ja aiemmin hankitulla aineistolla kehitetään prosessimallia, jolla organisaatio voi seurata työhyvinvointinsa kehittymistä. Mallin ydin on järjestelmän käytöstä syntyvä tapahtuma ja sen aikaleima, joiden avulla data kiinnitetään käytäntö- ja prosessiteorioihin. Koneoppimismenetelmin datasta visualisoidaan prosesseja kuten työn ja vuoropuhelun intensiteetin muutosta. Muutoksen laskennallisen merkitsevyyden osoittamiseen ei ole vakiintuneita menetelmiä, joita kokeiluin kehitetään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Kalliomäki-Levanto