Organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeita vastaaviksi

Hanketiedot

Hankenumero
200456

Hakija
Oy Brynolf Grönmark Ab

Toteuttaja
Lyhytterapiatalo Shortum Oy

Lisätietoja
Petri Grandell
petri.grandell@gronmark.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tulokset valmistuneet
29.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea Grönmarkin johtamisen ja toimintatapojen uudistumista muuttuvan toimintaympäristön vaateissa, jotta liiketoiminnan menestys myös jatkossa varmistetaan. Toteutustapana on johdon työpajat sekä uusien toimintamallien pilotointi ja henkilöstön osallistuttaminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Grandell

Tiedote

Grönmarkin johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen

29.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea Grönmarkin johtamisen ja toimintatapojen uudistumista muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteisen merkityksen luonnin ja dialogin kautta yhtenäistätettiin johtamisajattelua ja -tekoja sekä toteuttiin ensimmäiset uudistumista tukevat pilotit. Kehittämishankkeen hyötyinä saavutettiin yhteinen ymmärrys sekä sitoutuminen ja johtamisen käytännöt yhtenäistyivät. Ensimmäisten kokeilujen vaikuttavuus todennettiin, mikä vahvisti tekemisen suuntaa.

Lähtökohdat

Grönmarkilla oli tunnistettu tarpeita johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämiselle. Tavoitteena oli ratkaista, kuinka kehittää ja johtaa ihmisiä etänä, valmentava ote itsenäisen työskentelyn mahdollistajana sekä ymmärrys ja kyky hyödyntää ihmisten erilaisuutta. Projektin asiantuntijana toimi Sini Lindholm Shortumilta, jonka avulla nykytilanne tarinallistettiin. Narratiivin avulla tarkasteltiin Grönmarkin vahvuuksia ja kehittämisalueita sekä valittiin keskeisimmät kehittämisalueet.

Kohderyhmät

Shortumin vetämässä projektissa oli mukana Grönmarkin johtoryhmä.

Menetelmät

Hanke toteutettiin pitkälti dialogisen, systeemisen organisaatiokehittämisen opein perustuen narratiivien, tarinoiden, uskomusten ja normien tarkasteluun, tulevaisuustarinan luontiin, arjen kokeilujen ja pilottien kautta ajattelun ja käyttäytymisen uudistamiseen.

Vaikuttavuus

Grönmarkin johtamistapa ja organisoituminen uudistettiin tavoitteiden mukaisesti ja pilointi onnistui menestyksekkäästi. Koko projektin osalta voidaan katsoa, että pääsimme asetettuihin tavoitteisiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Shortum pystyy käyttämään saatuja tuloksia ja toimintapoja sekä hyödyntämään opittua tulevissa projekteissa, joissa tuetaan muiden organisaatioiden vastaavia kehityshankkeita.

Aineisto

Petri Grandell, Oy Brynolf Grönmark Ab. Grönmarkin organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen tulevaisuuden
liiketoiminnan tarpeita vastaaviksi. Loppuraportti. 14.6.2021
Avaa