Organisaation oppimisjärjestelmän tutkiminen liiketoiminnan epäjatkuvuustilanteessa

Hanketiedot

Hankenumero
116016

Hakija
Päivi Ristimäki

Toteuttaja
Päivi Ristimäki

Lisätietoja
Päivi Ristimäki
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
26.4.2016 - 16.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
16.5.2016

Tiivistelmä

Osallistun 2016 Organizational Learning, Knowledge and Capabilities eli OLKC2016-konferenssiin, joka pidetään University of St. Andrew’ssa, Skotlannissa 26.-28.4.2016. OLKC-konferenssi on organisaatioiden oppimisen tutkimusta kansainvälisesti yhteen kokoava vuosittainen tutkijatapaaminen. Tämänvuotiseksi teemaksi konferenssissa on nostettu historiallisuus organisaatioiden oppimisen kannalta sekä innovatiivisuuden merkitys organisaatioiden kestävälle kehittymiselle.

OLKC2016-konferenssissa pidettävä esitykseni koskee johdon ja organisaation oppimiseen omaksuttuja periaatteita, joiden ohjaamana kehittämistoimenpiteitä on toteutettu yrityksessä sen tultua liiketoiminnan epäjatkuvuustilanteeseen. Väitöskirjaani tulevassa artikkelissa arvioin retrospektiivisesti liiketoiminnan logiikkaa koskevien kehityspyrkimysten aikaansaamaa lopputulosta suhteessa yrityksessä omaksuttuihin oppimiskäytäntöihin. Tavoitteenani on oppimisjärjestelmän kuvaamisen ohella evaluoida liiketoiminnan logiikan muuttamiseen liittyvää toimintaa suhteessa yritykseen historiallisesti muodostuneeseen logiikkaan sekä ICT aikakauden kehitykseen ja sen edellyttämiin vaatimuksiin.

Osallistumiseeni OLKC2016-konferenssiin liittyy kolme keskeistä tavoitetta a) sen vaikutuksen itse väitöskirja-artikkeliin palautteina ja kommentteina ja sen loppuunsaattamisen edistäjänä, b) tutkijakontaktien ylläpitämiseen ja uusien luomiseen sekä c) englannin kieleen liittyvän akateemisen kielitaidon kohentamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Ristimäki

Tiedote

Fail fast ei tuota nopeita ratkaisuja

16.5.2016

Kehittämispyrkimykset ja kokeilevat kehittämisteot ovat fail
fast-ideologiaan perustuvia pienten askelten oppimistekoja. Ne ovat
vallalla ICT-yrityksissä mutta eivät välttämättä tuota nopeita
ratkaisuja, todetaan tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessa.

Tohtoriopiskelija
Päivi Ristimäen tutkimuskohteena on ICT-yritys
sekä sen johdon ja organisaation toiminta. Tutkittava yritys pyrki
noin neljän vuoden muuttamaan liiketoiminnan logiikkaansa tultuaan
liiketoiminnan epäjatkuvuustilanteeseen. Helsingin yliopiston
tutkimuksen mukaan vallitsevan liiketoiminnan logiikan
kyseenalaistaminen tapahtui liian myöhään. 


Mihin pyritään?

Uutta ratkaisua ei löytynyt tarpeeksi nopeasti, sillä vanhaan
logiikkaan perustuva yritystoiminta pystyttiin kustannuksia
karsimalla pitämään erittäin korkealla kannattavuuden tasolla.

Lisäksi oppimisteoista puuttui selkeä visio siitä, mihin yritys
pyrkii, vaikka tarve palveluliiketoiminnan kehittämiseen oli
tunnistettu hyvissä ajoin.

Ristimäki esitteli tutkimustaan organisaatiotutkijoiden OLKC2016
(Organizational Learning, Knowledge and
Capabilties)-konferenssissa, joka järjestettiin 26.-28.4.2016
St.Andrewsissa, Skotlannissa. Konferenssia kokoavana teemana oli
Past, Present and Future: Creativity and Innovation for
Sustainability.

Konferenssiin osallistui 120 tutkijaa eri
maista. Tilaisuuden verkkosivu löytyy osoitteesta
http://www.olkc2016.com. Työsuojelurahasto on tukenut Ristimäen
osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman