Organisaation psykologisen pääoman kehittäminen ja valmentaminen haastavassa muutostilanteessa avainhenkilöiden kautta

Hanketiedot

Hankenumero
115332

Hakija
Finrail Oy

Toteuttaja
Finrail Oy

Lisätietoja
Jari Kantonen
jari.kantonen@finrail.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
22 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa avainhenkilöiden muutoksen johtamisen kyvykkyyttä ja pystyvyyttä valmentamalla soveltamaan käytäntöjä, jotka vahvistavat muun organisaation pystyvyyden tunnetta ja edistävät tiimien oppimista. Tavoitteena on, että työntekijöiden toimintakyky ja oppiminen pysyy korkealla tasolla, vaikka muutos kohti palveluorganisaatiota on nykyiseen kulttuuriin nähden suuri.
Projektissa testataan käytännössä ’Pääasia – Organisaaton Psykologinen pääoma’ (I. Rauhala, M. Leppänen & A. Heikkilä, Talentum 203) menetelmät ja käytännöt ja luodaan niistä malli, joka on sovellettavissa muihinkin organisaatioihin ja avainhenkilöiden valmentamiseen haastavissa muutostilanteissa.

Hanke toteutetaan monimuoto-oppimisena, jossa perehdytään psykologisen pääoman viitekehykseen, muutoksen johtamisen lainalaisuuksiin ja kytketään nämä Finrailin käytännön arkeen. Organisaation valmentaminen tapahtuu muutosagenttien kautta, jotka toteuttavat käytäntöjä käytännössä. Prosessi on dialoginen.
Finrail on yhtiöitetty VR:stä omaksi yhtiökseen, jotta he voivat kilpailun avautuessa palvella myös mahdollisia muita toimijoita. Finrailin edustamat liikenteenohjauspalvelut ovat aiemmin olleet osa VR –yhtymää ja aikaisemmat toimintatavat eivät vastaa tämän ajan palveluorganisaation toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Kantonen

Tiedote

Yritys kehittyy uusille raiteille ajan kanssa

30.4.2016

Rautatieliikenteen ohjauspalveluyritys Finrail Oy:n kehittämishankkeessa vahvistettiin ohjauspalvelun johtoryhmän yhteistyötä. Työntekijöiden sitoutuminen omaan tehtävään ja luottamus toisen tekemään työhön kasvoivat.

Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta, jota johti konsulttiyritys Palomacorento Oy:n Ilona Rauhala. Yritys on erikoistunut organisaatioiden muutosprosessien tukemiseen. Hanke teki näkyväksi sen, että muutosten jalkautuminen vaatii aikaa ja jokaisen panostusta.

Isoa työkulttuurimuutosta tekemässä

Finrail on muuttunut valtionyhtiön yksiköstä itsenäiseksi palveluyritykseksi. Finrail perustettiin vuoden 2013 alussa VR:n tytäryhtiöksi, ja Finrail irtautui itsenäiseksi yritykseksi uudenvuodenpäivänä 2015.

Valtion omistajaohjauksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Finraililta tehostamista, muun muassa uusien järjestelmien käyttöönottoa ja toimipaikkojen keskittämistä. Tässä onnistuminen vaatii Finrailin johdolta ja esimiehiltä yhteisymmärrystä muutoksen tavoitteista ja johtamiskykyä.

Haluttu kulttuurimuutos on työntekijöiden tottumuksiin nähden suuri. On siis tärkeää varmistaa ohjauspalvelukeskusten henkilökunnan työkyky. Tätä varmistaa, kun avainhenkilöitä autetaan toteuttamaan muutosta osallistavasti.

Muutoksen sisäistäminen vie aikaa

Kehittämishanke haastoi avainhenkilöitä vastuunottoon, oma-aloitteisuuteen, vaikuttamistaitojen kehittämiseen sekä vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen ja niistä selviämiseen.

Se, mikä vielä syksyllä 2015 näyttäytyi mahdottomuutena, alkoi keväällä 2016 näyttää mahdolliselta. Alettiin ymmärtää, että muutoksia ei niin vain jalkauteta.

Hanke toteutettiin monimuotovalmennuksena, joka koostui lähivalmennuspäivistä, verkko- ja yksilövalmennuksista sekä tehtävien tekemisestä.

Hankkeesta tiedotettiin koko henkilöstölle Finrailin kuukausitiedotteissa sekä sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ilona Rauhala ja Tuula Rosin. Avaa

. 2016