Organisaation yhteiskehittämisen prosessin ja työkalujen tuotteistaminen digitalisointia varten.

Hanketiedot

Hankenumero
116194

Hakija
FinnMedi Oy

Toteuttaja
FinnMedi Oy

Lisätietoja
Marika Järvinen
marika.jarvinen@finnmedi.com

Toteutusaika
1.6.2016 - 31.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.5.2016
17 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 740 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2016

Tiivistelmä

Hankkeen taustalla on ajatus, että jokaiselle organisaation työntekijälle kuuluu oman työn tekeminen ja sen kehittäminen. Tavoitteena on tehdä kehittämisestä helppoa, sujuvaa, ketterää ja houkuttelevaa. Selkeän prosessin avulla yhä useampi henkilö lähtee mukaan kehittämiseen. Sekä henkilökuntaa että asiakkaita osallistavat yhteiskehittämisen menetelmät tukevat käyttäjälähtöisten palvelujen rakentamisessa ja uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Tavoitteena on edistää sote-alan uudistumista ja ketterämpiä kehittämisen tapoja sekä jakaa parhaimpia käytäntöjä ja ideoita eteenpäin. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla.

Hankkeen toteuttaa FinnMedi Oy yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeessa luodaan sote-palveluiden kehittämistyölle tuotteistettu yhteiskehittämisen prosessi työkaluineen digitalisointia varten.

Hankkeessa tiivistetään kokemuksellinen kehittämistieto, joka on syntynyt useiden terveydenhuollon kontekstissa tehtyjen yhteiskehittämisen projektien kautta. Työntekijä-, esimies- ja johtajatasolla kartoitetaan kehittämisen toteuttamiseen liittyviä tarpeita haastatteluin. Prosessin kuvaamisessa ja työkaluissa hyödynnetään palvelumuotoilun ja Lean-ajattelun kehittämismetodeja ja niiden yhdistelmiä. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2016 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marika Järvinen

Tiedote

Tuote yhteiskehittämisen tueksi

31.10.2016

Terveysalan asiantuntija- ja kehittämisyritys FinnMedi Oy tuotteisti sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiskehittämisen prosessin. Tuotteeseen kuuluvat myös työkalut palvelupolun rakentamiseen, osallistamisideointiin ja kokeilujen seurantaan. Tuote tekee sisäisestä uudistumisesta järjestelmällistä, mitattavaa ja näkyvää.

Yhteiskehittämisen menetelmät osallistavat sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Tavoite on tukea käyttäjälähtöisten palvelujen rakentamista ja synnyttää innovaatioita.

Hankkeeseen on tiivistetty kehittämiskokemukset, joita on saatu terveydenhuollon yhteiskehittämishankkeista. Tuotteessa hyödynnettiin sekä palvelumuotoilun että Lean-kehittämisen menetelmiä.

Työsuojelurahaston tuotteistamismääräraha auttoi FinnMediä tuotteistamaan prosessia. FinnMedi toteutti hanketta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Digitalisointi tuo uusia kehittäjiä

Tuotteistettu prosessi ja sen työkalut ohjaavat kehittämisen alussa olevaa terveydenhuollon henkilöstöä. Selkeä polku ja työkalut houkuttavat mahdollisimman monet kehittäjiksi.

Kehittämistyön tehokas organisointi, työkalujen tuotteistaminen ja digitalisointi laajentavat kehittämistä organisaatiossa.

Kun tuotteistuksessa määritellään prosessi ja työkalut, ne ovat digitalisoitavissa. Kehittämisen digitalisointi mahdollistaa laajan osallistujajoukon ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankeväki haastatteli Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 23:a johtajaa, esimiestä tai kehittäjää. Näin saatiin tietoon tarpeita eri näkökulmista.

Hankkeessa määriteltiin kehittämistä tehostavat digitaalisen työympäristön tärkeimmät toiminnallisuudet. Digitalisoitaviksi tuotteistettiin neljä kehittämissovellusta.

Kehittämisjohtamisen näkökulmasta uusi konsepti edellyttää vahvaa strategiaa, joka tähtää vuorovaikutteiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Kun kehittäminen on avointa, saadaan laajasti henkilöstöä osallistujiksi. Kehittämisen laadunhallintaa pitää tukea.

Työkalut kokeiluun

Kehittämisprosessin kuvauksia ja käytäntöjä on testattu useissa palvelun kehittämishankkeissa ja niitä on kokeiltu kehittämisen pilottivalmennuksessa. Polun ja työkalujen asiakastestaamiset jatkuvat.

FinnMedi on lisensoinut kolmannelta osapuolelta ohjelmistoratkaisun ja digitaalisen kehitysympäristön, jotka mahdollistavat tuotteistamishankkeessa kuvattujen toimintamallien jatkokehittämisen.

Toimintatapa otetaan käyttöön muutamassa laajasti raportoitavassa kehittämishankkeessa. Aluksi otetaan käyttöön yksinkertaisimmat työkalut, joilla saadaan nopeasti onnistumisen kokemuksia. Myös henkilöstövalmennusta on pilotoitu. Esimiehille ja kehittäjille suunnataan vuorovaikutteisen kehittämisen valmennus, jossa harjoitellaan prosessin ja työkalujen käyttöä.

Ratkaisu muutosvälineeksi

Kehitettävä liiketoimintamalli tähtää siihen, että organisaatiolle tarjotaan työvälineet suureen muutokseen. Tämä vähentää asiakkaiden konsulttikustannuksia, mutta lisää lisenssikustannuksia. Kokonaiskustannusten pitäisi pienentyä, kun otetaan huomioon kehittämistyön laajuus.

Tuotteistaja lupaa, että kehittämisympäristöä ja sen menetelmiä voi kokeilla. Käyttöön otettava kokonaisuus suunnitellaan kehittämiskohteen mukaisesti. Lisäksi tarjotaan suunnittelutukea.

Ratkaisua tarjotaan sosiaali- ja terveyspalvelualan kehittämiseen, ensisijaisesti julkiselle sektorille.

Ratkaisu on sovellettavissa myös muille toimialoille.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen