Organisaationaalinen älykkyys julkisissa organisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
116203

Hakija
Petri Virtanen

Toteuttaja
Petri Virtanen

Lisätietoja
Petri Virtanen
petri.virtanen@itla.fi

Toteutusaika
18.9.2016 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 880 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Matkastipendin käyttö liittyy Kiinan Chengdussa 20.-23.9.2016 pidettävään konferenssiin (IIAS/ASIA), johon on hyväksytty esitelmäni Organizational Intelligence and the Renewal of Public Administration – The Case of Finnish Local Government Organizations (Virtanen, P., Stenvall, J., Tuurnas, S. Kurkela, K.). Konferenssiesitelmässä käsitellään TSR:n, Suomen Kuntaliiton ja kahdeksan kunnan rahoittaman vuosina 2014-2016 tutkimushankkeen tuloksia, jotka koskevat organisatorista älykkyyttä, osaamisen johtamista ja kuntatyöyhteisöjen uudistamista. Tutkimusryhmästä ainoastaan Petri Virtanen matkustaa Kiinaan esitelmää pitämään. Esitelmä on tarkoitus julkaista saadun palautteen perusteella täsmennettynä jossakin kansainvälisessä referee-journaalissa loppuvuodesta 2016 tai alkuvuodesta 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Virtanen

Tiedote

Kunta uudistuu, kun olot suosivat

30.9.2016

Tutkimusjohtaja Petri Virtanen Tampereen yliopistosta osallistui hallintotieteilijöiden vuosikonferenssiin, joka järjestettiin vuonna 2016 Kiinan Chengdussa 19.–24. syyskuuta. Osallistujia oli noin 600. Työsuojelurahasto tuki Virtasen osallistumista matkastipendillä.

Virtanen esitteli johtopäätökset Työsuojelurahaston (TSR 114070), Suomen Kuntaliiton ja kahdeksan kunnan hankkeesta, jossa tutkittiin 2014–2016 kuntien kokeilutoimintaa. Keskeinen päätelmä on, että organisaatioiden uudistuminen riippuu ratkaisevasti sekä kuntien sisäisestä että kuntien ulkoisesta toimintaympäristöstä. Esityksen muut kirjoittajat ovat Jari Stenvall, Sanna Tuurnas ja Kaisa Kurkela.

Virtanen aikoo jättää tutkimuspaperin arvioitavaksi kansainväliseen, vertaisarvioituun tiedelehteen viimeistään marraskuussa 2016.

Konferenssissa varsinkin Kiinan alue- ja paikallishallinnon järjestelmää kuvaavat esitykset olivat Virtasen mielestä mielenkiintoisia.

Virtanen tutustui konferenssissa muutamaan itselleen uuteen tutkijaan. Lisäksi hän sopi jatkoyhteistyöstä vanhan akateemisen tuttunsa, professori Beert Bouckaertin kanssa.

Tutkimusjohtaja Virtanen soisi, että suomalaiset työelämätutkijat kävisivät nykyistä tiuhemmin maailmalla esittelemässä tutkimuksiaan. Näin tutkijat toisivat kotimaiseen keskusteluun virikkeitä kansainvälisestä työelämä- ja johtamistutkimuksesta.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen