Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset -vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä

Hanketiedot

Hankenumero
115198

Hakija
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Harri Melin
harri.melin@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.4.2015
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
196 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksessa vertaillaan suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivia yksiköitä organisaatiositoutumisen ja työn imun kokemisen suhteen. Sekä sitoutuminen että työn imu ovat tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. Organisaatioon sitoutumista määrittävät työntekijän halu jatkaa organisaation palveluksessa ja ponnistella sen tavoitteiden hyväksi sekä organisaation toiminnan arvojen hyväksyminen. Työn imun käsitteellä kuvataan positiivista asennetta, hyvää työvirettä ja työhön keskittymistä.
Tutkimuksessa vertaillaan organisaatiositoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä kahdessa maassa ja toisistaan poikkeavissa työkulttuureissa. Tarkastelemme tutkimuksessa erityisesti seuraavia, aiempien tutkimusten mukaan keskeisiä sitoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä: työssä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia palkitsemiskäytäntöjä, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja organisaation päätöksentekoon sekä kokemuksia johtamisesta ja oikeudenmukaisuudesta.
Uutena aineistona projektissa kootaan kyselyaineisto suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivista yksiköistä. Organisaatiotason aineistojen lisäksi projektin käytössä on uusin suomalainen Työolotutkimus vuodelta 2013 ja siihen yhdistettävä, vuonna 2014 Venäjällä kerätty kyselyaineisto. Aineistoja analysoidaan sekä kuvailevilla että monimuuttujamenetelmillä.
Tutkimushanke valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Melin