Osaamisen hallinnan systemaattinen johtaminen: Huurre Akatemia -mallin suunnittelu ja konseptointi

Hanketiedot

Hankenumero
115339

Hakija
Huurre Finland Oy

Toteuttaja
Huurre Finland Oy

Lisätietoja
Ilpo Mäkelä
ilpo.makela@huurre.com

Toteutusaika
3.8.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.9.2015
7 965 euroa

Kokonaiskustannukset
21 868 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa on tavoitteena luoda Huurre Akatemia – toimintamalli. Huurre Akatemia on uusi, kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen henkilöstön kehittämisen toimintamalli, jollaista Huurteella tai muilla alan toimijoilla ei Suomessa ole aiemmin ollut. Akatemia konseptin kehittämisellä Huurre haluaa korostaa henkilöstön kehittämisen merkitystä ja tehdä näkyväksi panostukset osaamisen kehittämiseen.

Toimintamallista tekee poikkeuksellisen se, että siinä myös kentällä työskentelevän asentajahenkilöstön osaamisen hallintaan sekä urakehityssuunnitteluun tuodaan selkeästi totuttua pidempi aikajänne. Tämä on yksi niistä elementeistä, joilla pyritään rakentamaan selkeä ja toimiva linkki panostusten, motivaation ja molemminpuolisen sitoutumisen välille.

Hanke koostuu kolmesta eri osakokonaisuudesta: Huurre Akatemia toimintamallin yksityiskohtaisen sisällön ideointi ja toimintamallin kuvaus, sisäisen viestinnän suunnittelu, sekä esimiesten valmennus ja toimintamallin rajattu jalkautus. Hanke toteutetaan 3.8.2015–31.12.2015 välisellä ajanjaksolla.

Ulkopuolinen asiantuntijayritys toimii kaikkien vaiheiden osalta asiantuntijatahona ja koordinoi työvaihein etenemistä ja viime kädessä varmistaa tavoitteen ja lopputuotoksen syntymisen. Asiantuntijakumppanina toimii HR4 Solutions Oy.

Huurre Akatemia malli on osaamisen hallintaan, työturvallisuuden varmistamiseen sekä henkilöstön sitouttamiseen tähtäävä prosessi sekä siihen liittyvät työkalut ja dokumentaatio.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilpo Mäkelä

Tiedote

Huurre Akatemia – henkilöstön kehittäminen kunniaan

31.12.2015

Kylmäalan teknologia- ja asiantuntijayritys Huurre on panostanut
vahvasti henkilöstönsä kehittämiseen luomalla Huurre Akatemia
-toimintamallin. Se on uusi kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen
henkilöstön kehittämisen toimintatapa, jollaista Huurteella tai
muilla alan toimijoilla ei Suomessa ole aiemmin ollut.

Huurre Akatemia luotiin kehittämishankkeessa, jossa
asiantuntijakumppanina toimi HR4 Solutions Oy.

Työsuojelurahasto tuki kehittämisponnistusta
kehittämisavustuksella.

Tavoitteena merkittävä ja pysyvä parannus

Huurre on investoinut vuosien saatossa paljon sekä huolto- että
toimihenkilöstönsä koulutukseen.

Siitä huolimatta yhtiö ei ole pystynyt rakentamaan selkeää yhteyttä
koulutuksen, työmotivaation ja yhtiöön sitoutumisen välille.

Koulutuksen epämääräisen kohdentumisen vuoksi henkilökunta ei
ole aina kokenut saavansa lisäarvoa henkilökohtaisella tasolla.

Kehittämishankkeessa haluttiin saada merkittävä ja pysyvä
parannus tilanteeseen.

Osaamisesta työturvallisuuteen

Huurre Akatemia on osaamisen hallintaan, työturvallisuuden
varmistamiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja
palveluliiketoiminnassa menestymiseen tähtäävä prosessi sekä siihen
liittyvät työkalut ja dokumentaatio.

Toimintamallista tekee poikkeuksellisen se, että siinä myös
kentällä työskentelevän asentajahenkilöstön osaamisen hallintaan ja
urakehityssuunnitteluun tuodaan selkeästi pidempi aikajänne.

Hankkeen tuloksena on synnytetty Huurre Akatemian toimintamallin
kuvaus, tarvittava ohjeistus ja dokumentaatio. Sen lisäksi Huurteen
huoltoliiketoiminnan osaamisen kehittämiselle ja hallinnalle on
määritelty konkreettiset tavoitteet ja johtamismalli.

Esimiesvalmennus on mahdollistanut pilottien käynnistämisen.
Piloteista kerätään kokemuksia, palautetta ja ideoita, jotka
otetaan huomioon mallin laajemmassa jalkauttamisessa.

Työyhteisön vastaanottavuus ja palautteet ovat olleet
myönteisiä, mikä luo hyvät edellytykset jatkolle.

Huurre Akatemian hyötyjä ja tuloksia on mahdollista arvioida
aikajänteellä puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti ja tiivistelmä

Osaamisen hallinnan systemaattinen johtaminen: Huurre Akatemia -mallin suunnittelu ja konseptointi.

Ilpo Mäkelä 28.12.2015 Avaa

Avaa