Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön

Hanketiedot

Hankenumero
190145

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Arja Kurvinen
arja.kurvinen@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
127 999 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista kuntaomisteisiin yhtiöihin ja sen vaikutuksia työntekijöihin. Työn muutoksiin sopeutumista tarkastellaan erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn teknologisen muutoksen vaatimat uudet ammatilliset taidot.

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan tukipalveluissa työskenteleviä, jotka ovat siirtyneet kunnista tai kuntayhtymistä yhtiöitettyihin palvelukeskuksiin. Tutkimuksessa haastatellaan kunnista yhtiöihin siirtyneitä työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa. Haastattelujen perusteella laaditaan kysely yhtiöiden henkilöstölle.

Tutkimus tuottaa tärkeää ennakoivaa tietoa sote-alan muutosten vaikutuksista tukipalvelujen työntekijöihin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, mitä työn ulkoistaminen kunnissa tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta ja millaista sopeutumista se edellyttää erityisesti osaamisen kehittämisen kannalta. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvointia lisäävistä toimista muutoksessa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan arvioida sitä, millä toimilla työntekijöiden osaamisen kehittämistä voitaisiin parhaiten tukea ja miten muutoksen tuomaa ja digitalisaatiosta aiheutuvaa uhkaa ja epävarmuutta voitaisiin poistaa.

Tulokset julkaistaan kesäkuussa 2021.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Kurvinen