Osaamisenhallintajärjestelmän suunnitteluperiaatteet: Toimintatutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
116476

Hakija
Sami Laine

Toteuttaja
Sami Laine

Lisätietoja
Sami Laine
sami.k.laine@aalto.fi

Toteutusaika
9.12.2016 - 28.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 910 euroa

Tulokset valmistuneet
28.12.2016

Tiivistelmä

Siili Solutions Oyj on pörssilistattu digitalisaatiopalveluyritys, joka toteuttaa asiakkailleen design-, teknologia- ja informaatio-palveluita. Siilin nopea kasvutahti asiakasprojektien ja työntekijöiden määrän suhteen aiheutti käytännön hankaluuksia työyhteisön hajanaisuuden ja asiakasprojektien osaamistarpeiden hallinnassa. Tämän vuoksi Siili käynnisti jo vuonna 2013 osaamisen kehittämisen ohjelman, jonka tarkoituksena oli luoda uusi henkilöstön osaamiseen perustuva organisaatio ja konsulttien osaamisen kehittämistä tukeva ohjelmistoratkaisu. Osaamisenhallintajärjestelmän kehittämisen ohjaamiseksi käynnistettiin myös akateeminen tutkimusohjelma, jonka kautta Siilin kehittämisen tuloksia on julkaistu lukuisissa vertaisarvioiduissa konferensseissa. Osaamisenhallintajärjestelmän suunnitteluperiaatteet-projekti yhdistää aiempien konferenssiartikkelien sisällön, täydentää uusimpien kehittämisvaiheiden tapahtumat sekä muotoilee kehittämisen aikana syntyneet opit suunnitteluperiaatteiksi. Projektin tuotoksena syntynyt julkaisu hyväksyttiin tietojärjestelmätieteen merkittävimpään konferenssiin – International Conference on Information Systems.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Laine

Tiedote

Osaamisen hallinnassa tarvitaan poikkitieteellisiä ratkaisuja

28.12.2016

Yrityksen osaamisenhallinnan kehittäminen on monitieteellinen haaste, jossa tarvitaan sekä ihmistieteiden että ohjelmistotekniikan ratkaisuja.

Tutkija Sami Laine esitteli kansainvälisessä konferenssissa Aalto-yliopiston tutkimusta, joka täydensi ja laajensi aiempaa tietointensiivisten projektiorganisaatioiden osaamisenhallinnan tutkimusta.

Siili Solutions Oyj on pörssilistattu digitalisaatiopalveluyritys, joka toteuttaa asiakkailleen design-, teknologia- ja informaatio-palveluita. Siili käynnisti jo vuonna 2013 osaamisen kehittämisen ohjelman, joka loi henkilöstön osaamiseen perustuvan organisaation ja konsulttien osaamisen kehittämistä tukevan ohjelmistoratkaisun. Osaamisenhallintajärjestelmän kehittämisen ohjaamiseksi käynnistettiin myös akateeminen tutkimusohjelma, jonka kautta Siilin kehittämisen tuloksia on julkaistu lukuisissa vertaisarvioiduissa konferensseissa.

Osaamisenhallintajärjestelmän suunnitteluperiaatteet-projekti yhdistää aiempien konferenssiartikkelien sisällön, täydentää uusimpien kehittämisvaiheiden tapahtumat sekä muotoilee kehittämisen aikana syntyneet opit suunnitteluperiaatteiksi. Projektin tuotoksena syntynyt julkaisu hyväksyttiin tietojärjestelmätieteen merkittävimpään konferenssiin – International Conference on Information Systems.

Tutkimuksen mukaan uudet periaatteet ovat seuraavat: Tieto on yrityksen tärkein pääoma. Tämä kattaa sekä työntekijöiden asiantuntijaosaamisen eli kyvyn tuottaa asiantuntijapalvelua että tiedon työntekijöiden osaamisesta sekä käyttäjän tulee kyetä hallitsemaan osaamisensa näkyvyyttä eri osapuolille ja eri tarkoituksiin. Osaamistiedon tulisi syntyä mahdollisimman reaaliaikaisesti suoraan asiantuntijan työstä sekä tukea palautemekanismeja asiantuntijalle omasta työstään ja osaamisestaan.

Lisäksi tärkeää on se, että osaamisenhallinnassa tulee yhdistää eri sidosryhmien näkökulmat, kuten luoda esimerkiksi työntekijän, yrityksen ja asiakkaiden näkökulma asiantuntijapalveluihin sekä asiantuntijoiden osa.

Laine esitteli tutkimusta International Conference on Information Systems -konferenssissa, joka luokitellaan Suomessa konferensseille poikkeuksellisen korkeaan JUFO 2-luokkaan. Konferenssi järjestettiin joulukuussa 2017 Dublinissa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: https://icis2016.aisnet.org/.