Osallistava työntutkimus. Kokonaisvaltainen osallistava työntutkimus yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi ja monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Hanketiedot

Hankenumero
115208

Hakija
Työtehoseura ry

Toteuttaja
Työtehoseura ry

Lisätietoja
Annikki Pere
annikki.pere@tts.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 1.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.5.2015
21 700 euroa

Kokonaiskustannukset
35 235 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2015

Tiivistelmä

Työntutkimus ei TTS Työtehoseurassa ole vain ajanmittausta, vaan kokonaisvaltaista työolojen, työtapojen ja prosessien kehittämistä työntekijän työhyvinvoinnin ja työpaikan tuottavuuden parhaaksi. Työntutkimusmetodeilla pystytään nopeasti pureutumaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin olennaisiin haasteisiin toimiala ja yrityskoko riippumattomasti. Niillä luodaan järjestelmällisyyttä, osallistavuutta ja jatkuvuutta työpaikan omalle kehittämistyölle.

Osallistava työntutkimus -tuotteistushankkeessa luodaan konsepti, joka on välineiltään nykyaikainen, paremmin asiakasta palveleva ja opastava, jota on helpompi markkinoida ja jonka hyödyt työpaikan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle tulevat paremmin työpaikoilla hyödynnetyksi.

Osallistava työntutkimus -tuotteistushankkeessa konsulttivetoisilla työpajoilla tiivistetään TTS:n omaa tuoteprosessia, tarkennetaan asiakashyötyjä ja kehitetään asiakaslähtöisesti työntutkimuksen välineitä ja menetelmiä. Kehitettyjä välineitä ja menetelmiä pilotoidaan asiakasprojekteissa.

Hankkeen tuloksia on käytettävissä kevään 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annikki Pere

Tiedote

Kehittämistä osallistavasti

1.12.2015

Osallistava työntutkimus on TTS Työtehoseuran kehitteillä oleva palvelu, jolla työyhteisön jäsenet pääsevät työntutkijoiden kanssa pureutumaan oman työpaikan osaamis-, terveys- ja turvallisuushaittoihin. Osallistava kehittäminen perustuu videokuvan käyttöön. Työsuojelurahasto tuki kehittämistä tuotteistamismäärärahalla.

Tekijöidensä mukaan osallistavan työntutkimuksen malli soveltuu palvelualoille ja kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin parantamiseen paremmin kuin perinteinen työntutkimus. Kehittämistyö perustuu työpaikan asiantuntemukseen, mutta tuo kehittämiseen myös mitattua tietoa.

Osallistava työntutkimuspalvelu edellyttää tilaajalta sitoutumista kehittämiseen. Aluksi kohdeyrityksissä kehittämistä toteuttaa kehittämisryhmä, myöhemmin yritysjohto.
 
TTS huomauttaa, että palvelun toteuttajalta edellytetään neuvottelutaitoja, jotta kehittämishankkeen voi määritellä ja toteuttavan henkilöstön työtä voi ohjata.
 
Pilotti tehty, jatkossa ehkä lisensointi
 
Asiakkaalle tarjottavia moduuleita ei ole vielä vakioitu. Osallistava työntutkimus tarvitsee lisätietoa asiakkaiden arkipäivästä, jotta toistaiseksi syntyneet ideat saadaan käyttökelpoisiksi.

Palvelua on pilotoitu Työsuojelurahaston kehittämisavustuksella Okmetic Oyj:ssä alkuvuonna 2016. Kehittämishankkeessa rakennettiin työntekijää osallistavaa mallia.

Osallistava työntutkimus -konseptin uusia Excel- ja Word-työkaluja on otettu jo käyttöön. Työkaluja kehitetään edelleen ja mahdollisuuksien mukaan niitä lisensoidaan konsultointi-, opetus- ja yrityskäyttöön.
 
Palvelutuotetta voivat teoriassa hyödyntää kaikki pienet ja keskisuuret yritykset ja työpaikat. Mallia on tarkoitus hyödyntää erityisesti fyysisesti raskaissa töissä, esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa, vihertöissä ja pienteollisuudessa. Malli sopii hyvin myös aloille, joilla toimii paljon ikääntyneitä tai osatyökykyisiä. Kolmas todennäköinen käyttäjäryhmä ovat menestyjät, jotka eivät ole ehtineet kehittää yritystään kysynnän vauhdissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti Annikki Pere ja Veli-Matti Tuure. Osallistava työntutkimus. Kokonaisvaltainen osallistava työntutkimus kilpailukyvyn parantamiseksi ja monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Loppuraportti 11.3.2016. TTS Työtehoseura. Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 39 Juttu: Työntutkimusta uudistamassa. http://tiedonsilta.fi/tyokaluja-tyopaikkojen-kehittamiseen/