Osallistuminen NanSafecom2015 -konferenssiin Thaimaassa

Hanketiedot

Hankenumero
115457

Hakija
Brita Somerkoski

Toteuttaja
Brita Somerkoski

Lisätietoja
Brita Somerkoski
brita.somerkoski@utu.fi

Toteutusaika
21.11.2015 - 15.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 960 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2015

Tiivistelmä

NanSafeCom2015 konferenssi on osa maailmanlaajuista Safe Communities -toimintaa, jossa pyritään parantamaan turvallisuutta paikallisilla toimenpiteillä. Toiminnan tarkoituksena on yhdistää työelämän, julkishallinnon, yrityksien ja kolmannen sektorin toimijat tapaturmatyöhön. Safe Communities -toiminta on alkanut yli 20 vuotta sitten Ruotsista ja toimintaa hallinnoidaan edelleen Karoliinisesta Instituutista Tukholmasta. Toimintaan liittyvät myös Turvallinen yhteisö -nimitykset. Tällaisia on Suomessakin kaksi: Hyvinkäällä ja Kouvolassa.

Konferensseissa käsitellään tutkimustuloksia sekä best practices
-implementointimalleja. Työyhteisöjen turvallisuus on eräs keskeisistä konferenssin aiheista. Turvallisia yhteisöjä voivat olla myös sairaalat, koulut tai ikäihmisten hoitoyksiköt.

Hankkeen vastuuhenkilö

Brita Somerkoski

Tiedote

Koulujen työväkivalta kuriin Vihreän ristin menetelmän avulla

15.12.2015

Vihreän Ristin menetelmällä voidaan puuttua tapaturmiin ja
läheltä piti -tilanteisiin, joita muuten ei analysoitaisi
lainkaan.

Työväkivalta on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien.
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan erityisesti naisten kokema
työväkivallan pelko on lisääntynyt. Työterveyslaitoksen 
tutkimuksen mukaan opetus- ja kasvatusalalla työskentelevät
altistuvat väkivallalle työpäivänsä aikana. Eniten päivittäisiä
väkivaltatilanteita opetus- ja kasvatusalalla kohtaavat
erityisopettajat ja toiseksi eniten lastentarhanopettajat.

Erikoistutkija
Brita Somerkosken tutkimuksen mukaan human factor
-tekijälle on tyypillistä, että konetta, laitetta, tilaa tai
rakennusta käytetään vastoin ohjeita. Opettajat ovat motivoituneet
raportoimaan näistä riskeistä. Varsin yksinkertaiset asiat, kuten
kiire ja salasanojen unohtaminen voivat estää sinänsä hyvän ja
toimivan raportointityökalun käytön.

Somerkosken tutkimus oli käyttäjätutkimus, jossa opettajilta
kysyttiin heidän työskentely-ympäristöjensä riskien raportointia
Vihreä Risti -tietokonesovelluksella. Vihreän ristin käyttöä
laajennetaan kouluissa vuonna 2016, ja pilottitutkimusta
hyödynnetään käyttöönotossa.

Somerkoski esitteli tutkimustaan
NanSafeCom2015-maailmankonferenssissa Thaimaassa. Työsuojelurahasto
on tukenut matkaa matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstract

Brita Somerkoski: Digital application as an occupational safety tool Avaa