Osallistuminen Worldsleep 2015 -kongressiin 1.-3.11.2015

Hanketiedot

Hankenumero
115349

Hakija
Heli Järnefelt

Toteuttaja
Heli Järnefelt

Lisätietoja
Heli Järnefelt
heli.jarnefelt@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2015 - 15.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
770 euroa

Kokonaiskustannukset
770 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2015

Tiivistelmä

Osallistuin ensimmäistä kertaa World Sleep -liiton 1.-3.11.2015 Istanbulissa järjestämään WorldSleep2015 -kongressiin, jonka teemana oli tänä vuonna Sleep & Health. Kyseessä on keskeisin kansainvälinen unen tutkimukseen liittyvä kongressi, jonka aihealueet vaihtelevat unen perustutkimuksesta kliinisten käytäntöjen tutkimukseen. Itse sain sieltä uutta tietoa erityisesti unen vuorokausirytmeihin vaikuttavista tekijöistä, unettomuuden insidenssistä pitkittäisseurannoissa, unettomuuden lääkkeettömän hoidon ja lääkehoidon yhdistämisestä sekä keinoista lisätä ja parantaa unettomuuden lääkkeettömien hoitomenetelmien käyttöä ja tehokkuutta.
Itselläni kongressissa oli kaksi posteriesitystä. Toinen niistä (Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia in occupational health services: Analyses of outcomes up to 36 months post-treatment) koski aikaisempaa työterveyshuollossa toteutetun unettomuuden hoidon tutkimushanketta (TSR hankenro. 108332). Toinen (Cognitive behavioral therapy for insomnia among different types of shift workers) uutta, vuorotyöntekijöiden unettomuuden hoidon erilaisia menetelmiä työterveyshuollossa selvittävää tutkimusta (TSR hankenro. 114391). Posteriesityksissä kiinnostusta herättivät erityisesti vuorotyöntekijöiden unettomuuden hoidon erityispiirteet ja unettomuuden omahoidon toteutus uudessa hankkeessamme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Järnefelt

Tiedote

Unettomuuden omahoito nouseva trendi

15.11.2015

Unettomuuden omahoito on unettomuustutkimuksessa nouseva trendi.
Sen havaitsi Työterveyslaitoksen erikoispsykologi
Heli Järnefelt kansainvälisessä unen tutkimusta
luotaavassa kongressissa.

WorldSleep2015 -kongressi järjestettiin Istanbulissa
marraskuussa 2015. Työsuojelurahasto tuki Järnefeltin
kongressiosallistumista matkastipendillä.

Hoitoa lääkkeettä ryhmässä

Toinen Järnefeltin postereista (Cognitive behavioral therapy for
chronic insomnia in occupational health services: Analyses of
outcomes up to 36 months post-treatment) koski aikaisempaa
työterveyshuollossa toteutetun unettomuuden hoidon tutkimushanketta
(TSR 108332).

Tutkimuksen mukaan työterveyshuollossa järjestetyllä
unettomuuden lyhytkestoisella ja lääkkeettömällä ryhmähoidolla
saadaan pitkäkestoisia merkittäviä tuloksia. Työterveyshuollot
voivat ottaa nämä menetelmät käyttöönsä suhteellisen lyhyen
koulutuksen jälkeen.

Suomessa tutkitaan keskeisiä hoitotapoja

Toinen postereista (Cognitive behavioral therapy for insomnia
among different types of shift workers) esitteli
vuorotyöntekijöiden unettomuuden hoidon erilaisia menetelmiä
työterveyshuollossa selvittävää tutkimusta (TSR 114391).

Tavoitteena käynnissä olevassa tutkimuksessa on arvioida ja
verrata ryhmämuotoisten ja omahoitoon pohjautuvien unettomuuden
lääkkeettömien menetelmien soveltuvuutta vuorotyöntekijöiden
unettomuuden hoitoon.

Järnefeltin mukaan tilaisuus auttoi paremmin hahmottamaan sitä,
miten omat tutkimukset sijoittuvat ja mikä on niiden lisäarvo unen
sekä unettomuuden ja sen hoidon tutkimuksen viitekehyksessä.

Työhön ja erityisesti vuorotyöhön liittyvä näkökulma on
tutkimuksessa harvoin huomioon otettu näkökulma.

Tämä näkyi niin, että Järnefeltin posteriesityksissä
kiinnostusta herättivät erityisesti vuorotyöntekijöiden
unettomuuden hoidon erityispiirteet.

Lisäksi kiinnostusta herätti trendiksi nousseen unettomuuden
omahoidon toteutus.

 

Tilaisuus antoi mahdollisuuden esitellä, miten Suomessa otetaan
mukaan työelämänäkökulma unitutkimuksessa. Lisäksi kongressi
vahvisti ajatusta siitä, että Suomessa tutkitaan tällä hetkellä
keskeisiä menetelmiä unettomuuden hoidossa.

 

 

 

 

  

 

  

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut http://www.congrex.ch/worldsleep2015/worldsleep2015.htmlTiivistelmä

Tiivistelmä Avaa

AbstactCognitive behavioral therapy for insomnia among different types ofshift workersJärnefelt Heli1, Hublin Christer1; Härmä Mikko1, MartimoKari-Pekka1, Paajanen Teemu1, Paunio Tiina1,2,3, SallinenMikael1,4, Virkkala Jussi11Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, Finland2University of Helsinki3 National Institute for Health and Welfare4Agora Center, University of Jyväskylä Avaa

Avaa

Avaa