Osapuolten neuvotteluaseman oikeudelliset elementit ja oikeussuoja työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa

Hanketiedot

Hankenumero
210421

Hakija
Johannes Lamminen

Toteuttaja
Johannes Lamminen

Lisätietoja
Johannes Lamminen
johannes.lamminen@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tutkitaan paikallisten sopimusten osapuolten neuvotteluasemaa turvaavia oikeudellisia tekijöitä sekä oikeussuojan tehosteita, mikäli sopimisessa on ongelmia. Tutkimuksessa erotetaan normaalisitovan työehtosopimuksen valtuuttama ja yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopiminen. Lainopillinen ja kansainväliset normistot huomioiva tutkimus aiheesta on tarpeen aihepiirin vähäisen tutkimuksen ja Suomen työmarkkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johannes Lamminen