Osatyökyvyttömyyseläke työssä jatkamisen mahdollistajana

Hanketiedot

Hankenumero
220050

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mari-Anne Wallius
mari-anne.wallius@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2022 - 31.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
55 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 182 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään työn fyysisen kuormittavuuden ja siinä tapahtuneiden muutosten sekä koetun työkyvyn muutosten yhteyttä osatyökyvyttömyyseläkeläisten riskiin siirtyä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, sekä sairausryhmän ja osatyökyvyttömyysetuuden määräaikaisuuden vaikutuksia työn kuormittavuuden ja työkyvyn välisiin yhteyksiin. Aineisto koostetaan Helsinki Health Studyn ja Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksen kyselyvastauksista sekä Eläketurvakeskuksen rekisteritiedoista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari-Anne Wallius