OST12 Open and Social Technologies for Network Learning 30.7. – 3.8.2012 Eesti

Hanketiedot

Hankenumero
112194

Hakija
Kati Tikkamäki

Toteuttaja
Kati Tikkamäki

Lisätietoja
Kati Tikkamäki
kati.tikkamaki@tuni.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 31.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
600 euroa

Kokonaiskustannukset
890 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2012

Tiivistelmä

Matkastipendi tukee KT, erikoistutkija Kati Tikkamäen osallistumista IFIP:n (International Federation for Information Processing) organisoimaan OST´12 – Open and Social Technologies for Networked Learning -konferenssiin, joka pidetään 30.7.-3.8.2012 Tallinnassa, Eestissä.

Dialogic Leadership and ICT -intensive Workplaces: How to Enhance Learning Potential -otsikkoinen, konferenssijulkaisussa julkaistava artikkeli käsittelee dialogista johtamista, oppimispotentiaalia sekä uuden teknologian soveltamista tieto- ja viestintäteknologiaintensiivisissä työympäristöissä. Tapausesimerkkinä käytetään asiantuntijaorganisaatiota, jossa on organisaatiouudistusten seurauksena siirrytty sähköiseen kalenteriin/varausjärjestelmään. Artikkelissa kuvataan kyseiseen uudistukseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia dialogisen johtamisen, organisationaalisen oppimisen sekä kehittämistoiminnan näkökulmista.

Artikkeli pohjautuu TEKES:n rahoittamaan kolmivuotiseen (2012-2014) Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -hankkeeseen (www.dinno.fi), jonka tieteellisenä johtajana toimii toinen konferenssijulkaisun kirjoittajista, dosentti Sirpa Syvänen. Artikkelin esimerkkiorganisaatio on yksi hankkeen kehittämiskohdeorganisaatioista.

Kati Tikkamäki toimii OST´12 -konferenssissa lisäksi keskustelufoorumin puheenjohtajana, jonka aiheena on organisationaalinen oppiminen, ketteryys (agility) ja sosiaaliset teknologiat muuttuvissa työympäristöissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Tikkamäki

Tiedote

Avoimen ja sosiaalisen teknologian mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä

31.8.2012

KT, erikoistutkija
Kati Tikkamäki osallistui OST’12 – Open and Social
Technologies for Networked Learning -konferenssiin, joka
järjestettiin 30.7.– 3.8.2012 Tallinnassa, Virossa.

Työsuojelurahasto tuki Tikkamäen konferenssimatkaa
matkastipendillä.

Konferenssin organisoi IFIP (International Federation for
Information Processing). Tapahtumaan osallistui noin 40 tutkijaa,
kehittäjää ja opettajaa muun muassa Suomesta, Virosta, Tanskasta,
Itävallasta ja Yhdysvalloista.

Esitys- ja toimintamuotoina olivat tohtorikonsortio, pitkien ja
lyhyiden paperien esitykset, pääpuhujien esitykset sekä ohjatut
keskustelusessiot.

Esitykset käsittelivät ajankohtaisia teemoja ja hankkeita
avointen ja sosiaalisten teknologioiden roolista, soveltamisesta ja
hyödyntämisestä pääasiassa koulu- ja koulutusalan organisaatioissa
mutta myös työelämän muilla sektoreilla.

Tikkamäki esitti artikkelin otsikolla
Dialogic Leadership and ICT -intensive Workplaces: How to
Enhance Learning Potential.Artikkeli käsittelee dialogista johtamista, oppimispotentiaalia
sekä uuden teknologian soveltamista tieto- ja
viestintäteknologiaintensiivisissä työympäristöissä.
Tapausesimerkkinä käytettiin asiantuntijaorganisaatiota, jossa on
organisaatiouudistusten seurauksena siirrytty sähköiseen
kalenteriin ja varausjärjestelmään. Artikkeli kuvaa kyseiseen
uudistukseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia dialogisen
johtamisen, organisationaalisen oppimisen ja kehittämistoiminnan
näkökulmista.

Artikkeli pohjautuu Tekesin rahoittamaan kolmivuotiseen (2012–2
014)
Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä
-hankkeeseen, jonka tieteellisenä johtajana toimii artikkelin
toinen kirjoittaja, dosentti
Sirpa Syvänen. Artikkelin esimerkkiorganisaatio on
yksi Dinno-hankkeen kehittämiskohdeorganisaatioista.

Artikkeli julkaistaan konferenssijulkaisussa vuoden 2012 lopulla
tai 2013 alussa.

Tikkamäki toimi konferenssissa lisäksi puheenjohtajana
keskustelufoorumissa, jonka aiheena oli organisationaalinen
oppiminen, ketteryys (agility) ja sosiaaliset teknologiat
muuttuvissa työympäristöissä. Konferenssijulkaisuun tulee myös
keskustelusta artikkeli, jonka toinen kirjoittaja Tikkamäki on.

Kattava kuva tutkimusalueesta

Tikkamäen mukaan konferenssiesitykset ja keskustelut antoivat
monipuolisen ja kattavan yleiskuvan avointen ja sosiaalisten
teknologioiden hyödyntämisen ja soveltamisen mahdollisuuksista ja
haasteista eri aloilla ja organisaatiokonteksteissa.

Tikkamäen mielestä oli myös hyödyllistä saada palautetta
Dinno-hankkeen yhden osa-alueen tutkimus- ja kehittämisesimerkistä
sekä kuulla muista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Konferenssi
mahdollisti myös verkostoitumisen samoista tutkimus- ja
kehittämisteemoista kiinnostuneiden tutkijoiden ja kehittäjien
kanssa.

Tikkamäki huomauttaa, että suomalaisen työelämän tutkimus- ja
kehittämistoiminnalle on tärkeää, että tutkijat ja kehittäjät
kokoontuvat vaihtamaan ajatuksiaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä
kansainvälisillä foorumeilla.

Avoimen ja sosiaalisen teknologian yleistyminen muun muassa
opetuksessa sekä organisationaalisen oppimisen ja henkilöstön
kehittämissä avaa uusia mahdollisuuksia. Toisaalta se haastaa
kehittäjät ja toimijat omaksumaan uudenlaisia ajattelu- ja
toimintatapoja sekä selviytymään uusissa toiminta- ja
oppimisympäristöissä.

Mahdollisuudet ja haasteet ovat jaettuja niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. On tärkeää kuulla muista hankkeista ja
tutkimustuloksista, ja niiden pohjalta soveltaa hyviä käytäntöjä
suomalaiseen työelämäkontekstiin.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://ifip-ost12.tlu.ee

http://dinno.fi