Ovatko Suomen ammattiliitot heikentymässä vai matkalla kohti uutta? -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115478

Hakija
Young Kyu Shin

Toteuttaja
Young Kyu Shin

Lisätietoja
Young Kyu Shin
young.shin@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

On hyvin vähän tutkimuksia, joissa analysoidaan, miten ammattiliitot ovat reagoineet ja mukautuneet toimintaympäristön muutoksiin. Siksi tämä tutkimus pyrkii selvittämään empiirisesti Suomen ammattiliittojen nykytilaa uusinstitutionalismin näkökulmasta, keskittyen ammattiliittojen nykyaikaisiin uhkiin, joita ovat uusien sosiaalisten riskien yleistyminen, työttömyysvakuutuksen uudistus ja kolmikantaisen korporatismin muuttuminen.

Väitöskirjani on suunniteltu koostuvaksi neljästä erillisestä artikkelista. Otsikot kunkin artikkelin suhteen ovat seuraavat:
1. artikkeli. New Social Risk Groups and Union Membership
2. artikkeli. Change of the Ghent System and Union Membership: A Quantitative Study on the Finnish Case
3. artikkeli. Finnish Labour Movements in the Changed Incomes Policy Agreement Setting from 2007 to 2010
4. artikkeli. Trade Unions’ Organisational Changes to Transforming Finnish Welfare Model

Tavoitteenani on apurahakauden aikana lähettää toinen ja kolmas artikkelini kansainvälisiin lehtiin julkaistavaksi ja kerätä kyselyaineisto tutkimustyöni neljättä artikkelia varte.

Hankkeen vastuuhenkilö

Young Kyu Shin

Tiedote

Uudet sosiaaliset riskit vaikuttavat ammattiliittoon kuulumiseen

31.12.2016

Niin sanottuja uusia sosiaalisia riskejä kokevat ryhmät eroavat toisistaan ammattiliittoon kuulumisessa. Myös työmarkkinaregiimi kussakin maassa vaikuttaa asiaan.

Tutkija, tohtorikoulutettava Young Kyu Shin tekee Helsingin yliopistolle sosiologian artikkeliväitöskirjaa, jossa hän selvittää empiirisesti Suomen ammattiliittojen nykytilaa uusinstitutionalismin näkökulmasta.

Hän keskittyy ammattiliittojen nykyaikaisiin uhkiin, joita ovat uusien sosiaalisten riskien yleistyminen, työttömyysvakuutuksen uudistus ja kolmikantaisen korporatismin muuttuminen.

Vertailua Euroopan maiden välillä

Ensimmäinen kvantitatiivinen osa tutkii uusien sosiaalisten riskien vaikutusta ammattiliittoon kuulumiseen. Kyseessä on vertailu Euroopan maiden välillä, ja tutkimus perustuu European Social Survey -aineistoon.

Tutkimuksen kolme päätulosta ovat seuraavat: 1) Perhepolitiikkaan perustuvat riskiryhmät kuuluvat ammattiliittoon yleisemmin kuin keskimääräinen työntekijä. Näitä ryhmiä ovat yksinhuoltajat, naistyöntekijät, joilla on lapsia ja naistyöntekijät, joilla on hoitovastuuta apua tarvitsevasta läheisestään. 2) Epävakaissa työsuhteissa olevat – matalan taitotason palveluammateissa työskentelevät sekä määrä- ja osa-aikaiset työntekijät – ovat keskimääräistä harvemmin ammattiliiton jäseniä, mutta 3) tämä tulos koskee pääasiassa liberaalia ja transitionaalista työmarkkinaregiimiä.

Euroopan maat on tutkimuksessa jaoteltu työmarkkinaregiimin mukaan. Liberaali työmarkkinaregiimi on Kyproksella, Irlannissa ja Yhdistyneessä kunigaskunnassa. Transitionaalinen regiimi vallitsee muun muassa Virossa, Unkarissa, Liettuassa, Puolassa ja Slovakiassa.

Suomessa ja muissa pohjoismaissa on organisoidun korporatismin regiimi.

Shin on kirjoittanut tuloksista artikkelin (New Social Risk Groups, Industrial Relations Regimes and Union Membership) tutkija Tuomas Ylä-Anttilan kanssa. Artikkeli on arvioitavana Journal of European Social Policy -lehdessä.

YTK kasvaa, muu järjestäytyminen laskee

Shinin toinen osatutkimus tarkastelee Yleisen työttömyyskassan YTK:n vaikutusta järjestäytymisasteeseen Suomessa ja pohjautuu tulonjakotilastoon vuosilta 2000–2012.

Tulokset osoittavat, että YTK:n kasvuun liittyy asteittainen järjestäytymisasteen lasku. Lisäksi tulokset osoittavat, että osa-aikaisilla työntekijöillä on muita matalampi taipumus kuulua ammattiliittoon tai YTK:aan, kun taas määräaikaiset suosivat sitä.

Tuloksista Shin on kirjoittanut artikkelin (The ongoing decline in union membership by erosion of the Ghent system in Finland) professori Petri Böckermanin kanssa. Artikkeli lähetetään arvioitavaksi kansainväliseen tiedelehteen.

Shin tekee väitöskirjaansa varten kaikkiaan neljä artikkelia. Kolmas ja neljäs niistä ovat tekeillä. Kolmannen työnimi on Finnish Labour Movements in the Changed Incomes Policy Agreement Setting from 2007 to 2010 ja neljännen Trade Unions’ Organisational Changes to Transforming Finnish Welfare Model.

Shinin tavoitteena on saada tohtorinopintonsa valmiiksi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Työsuojelurahasto on tukenut hänen tutkimustyötään tutkijastipendillä.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila