Paikallista epätasa-arvoa? Tutkimus paikallisesta sukupuolisopimuksesta suomalaisessa kaupungissa

Hanketiedot

Hankenumero
116296

Hakija
Tiina Sihto

Toteuttaja
Tiina Sihto

Lisätietoja
Tiina Sihto
tiina.sihto@jyu.fi

Toteutusaika
5.9.2016 - 19.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 071 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2016

Tiivistelmä

Osallistun 6.-8.9.2016 British Sociological Associationin Leedsin yliopistossa järjestämään Work, Employment & Society -konferenssiin. Pidän konferenssia edeltävässä tohtoriopiskelijoiden työpajassa esityksen otsikolla ”Local inequalities? Exploring the local gender contract in a Finnish city”. Esityksessä pohdin tulevan väitöskirjatutkimukseni osatuloksia. Väitöstutkimukseni käsittelee naisten työn ja hoivan yhteensovittamisen mahdollisuuksien paikallisia ehtoja. Konferenssiesityksessä tarkastelen muutoksia Jyväskylän kaupungin paikallisessa lastenhoitopolitiikassa vuosina 2008-2016, sekä sitä, miten nämä muutokset muokkaavat paikallista sukupuolisopimusta ja ajatusta naisten ”paikasta” suhteessa työhön ja perheeseen. Tulokset osoittavat, että kaupunki on vastannut lastenhoitopalveluiden kasvavaan kysyntään taloudellisen niukkuuden aikana supistamalla palveluita ja taloudellisen tuen muotoja, sekä lastenhoitopalveluiden kasvavalla markkinoistumisella. Osin nämä muutokset ovat purkamassa sosiaalipoliittisia järjestelmiä, joita on historiallisesti pidetty keskeisenä naisystävälliselle hyvinvointivaltiolle ja suomalaisen sukupuolisopimuksen muotoutumiselle. Muutokset ovat kuitenkin hitaita ja hienovaraisia, ja vahva siirtymä kohti familistista äidinhoivan tukemista ei näyttäydy paikallisessa päätöksenteossa todennäköisenä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Sihto

Tiedote

Paikallista epätasa-arvoa lastenhoitopolitiikan muutosten takia?

19.9.2016

Miten paikallinen sosiaalipolitiikka vaikuttaa paikalliseen sukupuolisopimukseen ja sitä kautta naisten mahdollisuuteen yhdistää työssäkäyntiä ja perhettä?

Tohtorikoulutettava Tiina Sihto Jyväskylän yliopistosta pohti aihetta esityksessään, jonka hän piti työn sosiologian Work, Employment and Society -konferenssia edeltäneessä tohtoriopiskelijoiden työpajassa. Konferenssi järjestettiin syyskuussa 2016 Leedsissä Isossa-Britanniassa.

Tutkijan tekeillä oleva väitöstutkimus käsittelee naisten työn ja hoivan yhteensovittamisen paikallisia ehtoja. Konferenssiesitys käsitteli tutkimuksen osatuloksia, jotka koskivat muutoksia Jyväskylän kaupungin paikallisessa lastenhoitopolitiikassa vuosina 2008–2016, sekä sitä, miten nämä muutokset muokkaavat paikallista sukupuolisopimusta ja ajatusta naisten paikasta suhteessa työhön ja perheeseen.

Tulokset osoittavat, että kaupunki on vastannut lastenhoitopalveluiden kasvavaan kysyntään taloudellisen niukkuuden aikana supistamalla palveluita ja taloudellisen tuen muotoja sekä lastenhoitopalveluiden kasvavalla markkinoistumisella.

Osin nämä muutokset ovat purkamassa sosiaalipoliittisia järjestelmiä, joita on historiallisesti pidetty keskeisenä naisystävälliselle hyvinvointivaltiolle ja suomalaisen sukupuolisopimuksen muotoutumiselle.

Muutokset paikallisessa lastenhoitopolitiikassa ovat kuitenkin hitaita ja hienovaraisia, ja nopea siirtymä kohti familistista äidinhoivan tukemista ei näyttäydy paikallisessa päätöksenteossa todennäköisenä.

Esitys on julkaistu artikkelina kansainvälisessä tiedelehdessä vuonna 2018.

Työsuojelurahasto tuki tutkijan konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

  
 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tiina Sihto. 2018. Local childcare policy and the changing gender contract. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 38 Issue: 1/2, pp.87–102,

https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2016-0139