Painon ja tupakoinnin yhdysvaikutus työkyvyttömyyteen ja kuolleisuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
115249

Hakija
Eira Roos

Toteuttaja
Eira Roos

Lisätietoja
Eira Roos
eira.roos@aava.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 15.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
11 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia seuranta-asetelmassa painon ja tupakoinnin yhdysvaikutusta sekä myöhempiin sairauspoissaoloihin että kuolleisuuteen. Painon, terveyskäyttäytymisen ja työkyvyttömyyden sekä kuolleisuuden välisen yhteyden tunteminen on tärkeää työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tulosten avulla voidaan identifioida riskiryhmiä ja kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä näihin ryhmiin.

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimusta, Helsinki Health Studya (HHS), joka on käynnistynyt vuonna 2000 Helsingin yliopistossa kansanterveystieteen osastolla. Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2000-2002 toteutetusta kyselystä, joka lähetettiin 40 – 60 -vuotiaille työntekijöille (vastaajia N=8960, 67 %) sekä vuonna 2007 toteutetusta seurantakyselystä, joka lähetettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille (vastaajia N=7332, 83 %). Kyselyissä on kerätty laaja-alaisesti tietoa mm. työntekijöiden terveydestä, terveyskäyttäytymisestä sekä työoloista. Kyselytutkimusten tietoja yhdistetään Helsingin kaupungin sairauspoissaolorekistereihin ja Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteriin.

Tutkimustulokset valmistuvat vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eira Roos

Tiedote

Lihavalla tupakoitsijalla iso syöpäkuolemariski

15.8.2016

Työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Roos osoittaa, että tupakointi on selvästi yhteydessä ennenaikaiseen kuolleisuuteen ja erityisesti syöpäkuolleisuuteen. Painoindeksin perusteella todettu lihavuus lisää tupakoitsijan kuoleman riskiä entisestään. Jos lihava ihminen tupakoi runsaasti, hänellä on jopa nelinkertainen syöpäkuoleman riski verrattuna normaalipainoisiin tupakoimattomiin.

Työsuojelurahaston rahoituksella tehdyn työn tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä suomalaisessa työterveyshuollossa.

Roos esitteli alustavia tuloksiaan Yhdysvaltain Los Angelesin kongressissa marraskuussa 2015. Ensimmäisen artikkelinsa tästä aiheesta hän sai julkaistuksi heinäkuussa 2016 vertaisarvioidussa European Journal of Public Health -tiedelehdessä.

Lihava tupakoitsija sairastaa paljon

Eira Roos tutkii myös painon ja tupakoinnin yhdysvaikutusta sairauspoissaoloihin. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että niin tupakointi kuin lihavuus lisäävät riskiä pitkiin sairauspoissaoloihin. Vaan lyhyitä itseilmoitettuja sairauspoissaoloja ei aiemmin juuri ole tutkittu. Lääkärikokemuksen mukaan juuri runsaat lyhyet poissaolojaksot ennakoivat työkyky- ja terveysongelmia.

Roos havaitsi, että tupakointi ja lihavuus ovat yhteydessä sekä lyhyisiin että pitkiin sairauspoissaoloihin. Tästä tutkimuksesta tehdyn artikkelin Roos oli syksyllä 2016 lähettämässä vertaisarvioitavaksi tieteelliseen julkaisuun.

Lihava hyötyy, jos lopettaa tupakoinnin  

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että lihavuutta on vaikea hoitaa tehokkaasti, kun taas tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla apua. Roosin tutkimuksessa kuolemanriski ei ollut koholla henkilöillä, jotka olivat painoindeksinsä perusteella lihavia ja lopettaneet tupakoinnin.

Usein lihavaa tupakoitsijaa ahdistaa tupakoinnin lopetuksen tuoma painonnousu, mikä vaikeuttaa tupakoinnin lopetusta. Niinpä Roos päättelee, että työ- ja perusterveydenhuollossa kannattanee kohdentaa huomio erityisesti tupakoiviin, jotka painoindeksin perusteella ovat lihavia.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Roos ET, Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O. Joint associations between smoking and obesity as determinants of premature mortality among midlife employees. Eur J Public Health. 2016 Jul 28. pii: ckw111. [Epub ahead of print] PubMed PMID:27471216.

Eira RoosEmail author, Tea Lallukka, Eero Lahelma and Ossi Rahkonen. The joint associations of smoking and obesity with subsequent short and long sickness absence: a five year follow-up study with register-linkage. BMC Public Health (2017) 17:978. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4997-x