Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat

Hanketiedot

Hankenumero
180022

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2018
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
164 984 euroa

Tiivistelmä

Terveydenhuollon palvelut toimivat ympärivuorokautisesti. Viime vuosina lääkäreiden työhön on vaikuttanut esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittäminen ja uudet päivystysmallit. Suomalaisista sairaalalääkäreistä 70 % tekee päivystystyötä, mutta erilaisista päivystysmalleista on vähän tutkimustietoa.

Hankkeessa selvitetään sairaalalääkäreiden kokonaistyöajan ja erityyppisten päivystysjärjestelyjen yhteyttä sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja työhyvinvointiin. Hankkeen ensimmäisessä osassa kerätään sairaalalääkäreiden toteutuneet työajat sisältäen myös päivystystyön työaikatiedot 2008-2018 ja ne yhdistetään rekisteritietoon sairauspoissaoloista ja tapaturmista. Neljän sairaanhoitopiirin osa-aineistossa tutkitaan lääkäreiden työaikojen yhteyksiä työhyvinvointiin (unen laatu, stressi ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen) yhdistämällä työaika-aineisto Sairaalahenkilöstön hyvinvointikyselyyn.

Hankkeessa kerätään ensimmäistä kertaa Suomessa lääkäreiden todelliset, toteutuneet työajat sekä sairauspoissaolot ja työtapaturmat rekistereistä sekä yhdistetään nämä tiedot laajaan kyselytietoon lääkäreiden työhyvinvoinnista.
Hankkeen tulosten perusteella annetaan suosituksia nyt käytössä olevista erilaisista päivystysjärjestelyistä ja annetaan organisaatiotason palautetta. Tulosten perusteella kootaan sairaalalääkäreiden työaikasuositukset, joilla pyritään edistämään alan käytäntöjä sekä parantamaan työhyvinvointia ja vähentämään sairauspoissaoloja ja työtapaturmia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula