Palaudu – ohjelma toiminta- ja työkyvyn lisäämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
230045

Hakija
Marja Putkisto

Toteuttaja
Marja Putkisto

Lisätietoja
Marja Putkisto
marja.putkisto@methodputkisto.com

Toteutusaika
15.3.2023 - 15.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
16.8.2023

Tiivistelmä

Etätyö ja digitaalisuus asettavat ihmisen kehon ja aivot uudenlaisen kuormituksen alle. Kirja puuttuu vaikeasti havaittaviin voimia vieviin kuormituksiin. Se antaa työkaluja jaksamisen ja vireystilan säätelyyn. Ohjelmaa voi suorittaa työpäivän aikana ja se parantaa välittömästi kykyä keskittyä ja tarttua asioihin. Palautumisen mittaamiseen kirja tuo energiadiagrammin, jolla kerättyä dataa organisaatio voi hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Putkisto

Tiedote

Palaudu – ohjelma toiminta- ja työkyvyn lisäämiseen

16.8.2023

Tiivistelmä

Etätyö ja digitaalisuus asettavat ihmisen kehon ja aivot uudenlaisen kuormituksen alle. Kirja puuttuu vaikeasti havaittaviin voimia vieviin kuormituksiin. Se antaa työkaluja jaksamisen ja vireystilan säätelyyn. Ohjelmaa voi suorittaa työpäivän aikana ja se parantaa välittömästi kykyä keskittyä ja tarttua asioihin. Palautumisen mittaamiseen kirja tuo energiadiagrammin, jolla kerättyä dataa organisaatio voi hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa.

Lähtökohdat

Uupumisen määrä on lisääntynyt. Palautuminen on laajempi käsite kuin sykkeen tai unen mittaus. Se käsittää koko toimintakykyisyyden. Palautumiskeskustelussa puhutaan yleensä liikkumisesta, mutta tässä kirjassa liikkeestä/dynamiikasta, unien merkityksestä, frustraation sublimoinnista tuottavuuteen. .

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Finnmotion-ohjelma ja TRAFI:n tulokset v. 2019.

2019 sekä 2020 Hailuodon kunnan kanssa toteutettu hyvinvointiprojekti, joka johti kunnan tuottavuuden kasvuun ja työpoissaolojen huomattavaan laskuun.

Method Putkisto -tulokset. Matti Vartiainen, neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut kliinikko, aivot ja motorinen taito. Jarmo Koivisto, äärimmäisen stressin kokemukset, huippujääkiekko (ex Jokereiden ja UFA:n fysiikkavalmentaja, Method Putkisto -koulutettu ohjaaja).

Menetelmät

Kirja perustuu tieteeseen, Method Putkisto -menetelmään, kokemukseen sekä Finnmotion-ohjelmaan (työhyvinvointia ylläpitävä ohjelmamalli organisaatioiden käyttöön, TSR tukema) ja sen siirtämiseen laajemmalle käyttäjäkunnalle. Lisäksi se pohjautuu Matti Vartiaisen aivotutkinnan malleihin suhteessa väsymykseen, tasapainoon ja hienomotoriikkaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirja tarjoaa uuden näkökulman palautumiseen ja stressin taustalla piileviin syihin. Se antaa työntekijöille uusia työkaluja jaksamisen ja vireystilan säätelyyn. Ohjelmalla voidaan tarvittaessa todentaa työntekijän ja koko organisaation dynaaminen tapa käyttää voimavarojaan. Palautumisen mittaamiseen kirja tuo energiadiagrammin, jolla kerättyä dataa organisaatiot voivat hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa