Palaudu – ohjelma toiminta- ja työkyvyn lisäämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
230045

Hakija
Marja Putkisto

Toteuttaja
Marja Putkisto

Lisätietoja
Marja Putkisto
marja.putkisto@methodputkisto.com

Toteutusaika
15.3.2023 - 15.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tiivistelmä

Etätyö ja digitaalisuus asettavat ihmisen kehon ja aivot uudenlaisen kuormituksen alle. Kirja puuttuu vaikeasti havaittaviin voimia vieviin kuormituksiin. Se antaa työkaluja jaksamisen ja vireystilan säätelyyn. Ohjelmaa voi suorittaa työpäivän aikana ja se parantaa välittömästi kykyä keskittyä ja tarttua asioihin. Palautumisen mittaamiseen kirja tuo energiadiagrammin, jolla kerättyä dataa organisaatio voi hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Putkisto