Palaverismista tuottaviin kokouksiin

Hanketiedot

Hankenumero
230350

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Anne Mäkikangas
anne.makikangas@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2024 - 31.1.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
293 543 euroa

Tiivistelmä

Asiantuntija- ja tietotyössä merkittävä osa työajasta koostuu kokouksista. Esimerkiksi 2000 hengen yrityksessä kokouksiin käytettävä aika voi olla vuosittain yli miljoona tuntia. Tästä huolimatta tieto työkokouksien merkityksestä työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle on vielä vähäistä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää kysely- ja haastattelututkimuksen keinoin työntekijöiden ja esihenkilöiden kokemuksia työkokouksista ja niiden merkityksestä työhyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Mäkikangas