Palkitseminen terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen johtamisessa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112163

Hakija
Anitta Ruuska

Toteuttaja
Anitta Ruuska

Lisätietoja
Anitta Ruuska
anitta.ruuska@uef.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on tarkastella palkitsemista strategisena henkilöstövoimavarojen johtamisena kehitettäessä julkisia terveydenhuollon organisaatioita työyhteisöinä ja terveyspalveluiden tuottajina. Tavoitteena on ymmärtää organisaatioiden moniulotteisia palkitsemisen käytäntöjä. Palkitsemista ymmärtämällä voidaan lisätä merkittävästi työyhteisöjen hyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä työelämän laatua.

Palkitsemista on kehitetty Suomessa juridishallinnollisesta näkökulmasta, ja tutkimus on kohdistunut pääsääntöisesti rahapalkitsemiseen. Tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan palkitsemista kokonaisvaltaisesti. Tutkimus kohdistuu terveydenhuollon työyhteisöissä toimiviin henkilöihin, jotka johtavat ja palkitsevat henkilöstöään tai toimivat muutoin palkitsemiseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Tutkimusaineistona ovat Suomen viiden yliopistollisen sairaalan strategiadokumentit ja kahden yliopistollisen sairaalan haastatteluaineistot.

Tutkimus tuottaa palkitsemisen palkkaorientoituneen tutkimuksen valtavirtaan nähden metodisesta poikkeavan näkökulman (diskurssianalyysi) avulla uutta tietoa henkilöstön johtamiseen ja palkitsemisen kehittämiseen. Tutkimus antaa uudenlaista tietoa palkitsemisen merkityksen ymmärtämiseen työelämässä. Lisäksi se tuottaa tietoa terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen johtajien toimintaa ja organisaatioiden strategista kehittämistä varten. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2012 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anitta Ruuska

Tiedote

Uutta tietoa henkilöstön palkitsemisesta

1.12.2012

Henkilöstön palkitseminen aineettomasti voi lisätä
työhyvinvointia ja innostaa nuoria terveydenhuoltoalalle.

TtM
Anitta Ruuska tutki väitöskirjaansa
Palkitsemisdiskurssit terveydenhuollon strategisessa
henkilöstövoimavarojen johtamisessa varten viiden yliopistollisen
sairaalan henkilöstön palkitsemista uudenlaisesta näkökulmasta.
Diskurssianalyysin avulla haluttiin selvittää palkitsemista
kokonaisvaltaisena ilmiönä perinteisen palkkaorientoituneen rahalla
palkitsemisen sijaan.

Terveyshallintotieteen alaan kuuluvan tutkimuksen aineistoina
olivat yliopistollisten sairaalojen strategiadokumentit ja kahden
yliopistollisen sairaalan johtajien haastatteluaineistot. Tutkimus
toi uudenlaista tietoa palkitsemisen merkityksestä ja
ymmärtämisestä työelämässä.

Väitöstutkimuksella haluttiin saada selville, miten
työyhteisöjen hyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä työelämän
laatua voidaan parantaa ymmärtämällä palkitsemista. Palkitseminen
voi olla osa henkilöstön strategista johtamista. Ruuskan mukaan
uudenlainen aineettomaan ja kannustavaan palkitsemiseen perustuva
vuorovaikutteinen johtaminen kannustaisi henkilöstöä
työskentelemään tuloksellisesti ja tavoitelähtöisesti. Se myös
houkuttelisi uutta sukupolvea terveydenhuoltoon. Terveydenhuollolle
on ensiarvoisen tärkeää saada rekrytoitua uusia työntekijöitä,
sillä alalta on tulevan vuosikymmenen aikana eläköitymässä
runsaasti henkilöstöä.

Väitöstutkimus keskittyi terveydenhuollon johtajien näkemyksiin.
Olisikin tarpeellista tutkia myös henkilöstön näkökulmaa ja
selvittää, miten henkilöstö saadaan kokemaan oma työnsä
merkitykselliseksi.

Ruuskan väitöstutkimus tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa
Kuopiossa 14.11.2013. Vastaväittäjänä toimi professori Riitta
Viitala ja kustoksena professori Sari Rissanen.

Työsuojelurahasto rahoitti Ruuskan tutkimusta 7000 eurolla.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Ruuska Anitta. 2013. Palkitsemisdiskurssit terveydenhuollon strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies. No 66. Kuopio. ISBN (nid): 978-952-61-1258-9 ISSN (nid.): 1798-5749 ISSN-L: 1798-5749 ISBN (PDF): 978-952-61-1259-6 ISSN (PDF): 1798-5757 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1259-6. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1259-6/ Avaa