Palkitsemisen evidenssi – 20 vuoden kokemuksella tulevaisuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
115152

Hakija
Aalto-yliopisto

Toteuttaja
Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
5 500 euroa

Kokonaiskustannukset
17 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on järjestää Aalto-yliopiston Palkitsemisen tutkimusohjelman 20-vuotisjuhlaseminaari, jossa kootaan yhteen vuosien saatossa tehdyn tutkimuksen, erityisesti valmistuneiden väitöskirjojen keskeinen anti ja peilataan niitä tulevaisuuden haasteisiin. Seminaarissa esiintyy tutkimusohjelmasta väitelleiden henkilöiden lisäksi kaksi kansainvälistä palkitsemisasiantuntijaa. Lisäksi julkistetaan uusi kirja ”Palkitseminen ihmisten johtamisessa”, joka pohjautuu tutkimusohjelman työhön.

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa tietoa ja tutkimuksen pohjaavia vinkkejä tiedeyhteisön ulkopuolisille kuulijoille. Seminaari järjestetään 3.9.2015 Otaniemessä. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat henkilöstötyön ja palkitsemisen ammattilaiset, työmarkkinajärjestöjen asiantuntijat, konsultit ja opiskelijat. Paikalle pyritään saamaan myös median edustajia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Palkitse viisaasti ja perustellusti

15.9.2015

Aalto-yliopiston Palkitsemisen tutkimusryhmä on tutkinut ja kehittänyt palkitsemista 20 vuotta. Palkitsemisen tutkimusryhmä päivitti palkitsemisen nykytilan Suomessa ja suhteutti sen kansainväliseen kehitykseen 20-vuotisjuhlaseminaarissaan 3. syyskuuta 2015.

Seminaarissa julkistettiin ensimmäinen suomenkielinen teos, joka pureutuu palkitsemistapojen valintaan ja niiden soveltamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Anu Hakosen ja Minna Nylanderin toimittama teos Palkitseminen ihmisten johtamisessa (PS-kustannus 2015) esittelee tutkimusohjelmassa kehitetyn palkitsemisen toimivuusmallin.

Palkitsemisen perusteet ymmärrettävä

Palkitsemisen katsotaan nykyisin olevan johtamisen väline. Sen avulla viestitään halutusta toiminnasta, tuetaan organisaation strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

Tavoiteltujen vaikutusten saavuttaminen vaatii viisasta palkitsemisen käyttöä arjessa. Ymmärrys palkitsemisen perusteista on lähtökohta työntekijän motivaatiolle ja tavoitteiden mukaiselle toiminnalle. Lisäksi työntekijöiden on koettava palkitseminen oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi, jotta sen tavoitteet saavutetaan.

Tutkimustietoa kannattaa hyödyntää

Seminaarissa oli kaksi ulkomaista vierasta. Sven Kepes (Associate Professor of Management, Virginia Commonwealth University) puhui tutkimustiedon hyödyntämisestä ja eri maiden HR-ammattilaisten palkitsemiseen liittyvistä uskomuksista otsikolla Evidence-based approach to compensation.

Jason Shaw (Professor of Management at the Hong Kong Polytechnic University) piti esityksensä globaaleista näkökohdista palkitsemisessa.

Palkitsemisen tutkimusohjelmasta vuosien varrella väitelleet neljä tutkijaa kertoivat omien väitöskirjojensa keskeisistä tuloksista ja niiden sovellettavuudesta käytännön työelämässä.

Päivän yhteydessä järjestettiin verkostoitumistori, jossa alan eri asiantuntijat ja mahdolliset tutkimusrahoittajat esittelivät vinkkejään ja palvelujaan.

Otaniemessä järjestetyssä juhlaseminaarissa osanottajia oli yli sata.

Työsuojelurahasto on ollut palkitsemistutkimuksen keskeinen rahoittaja 20 vuoden ajan. Rahasto tuki myös juhlaseminaarin järjestämistä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivuthttp://rewardresearch.aalto.fi/fi/juhlaseminaari/

Kirja palkitsemisen toimivuusmallistaAnu Hakonen, Minna Nylander (toim.) 2015. Palkitseminen ihmistenjohtamisessa. PS-kustannus. 249 s.ISBN 978-952-451-667-9

Myynti https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/953547539.html