Palosuojapukujen lämpökuorma maastopaloissa

19th International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE2022, 6.-10.9.2022, Niagara Falls, Kanada. Tiivistelmän jättöaika on 30.6. ja hyväksyntä on luvattu heinäkuussa 2022.

Hanketiedot

Hankenumero
220200

Hakija
Sirkka Rissanen

Toteuttaja
Sirkka Rissanen

Lisätietoja
Sirkka Rissanen
sirkka.rissanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 480 euroa

Tulokset valmistuneet
14.10.2022

Tiivistelmä

Metsäpalojen sammuttaminen on fyysisesti raskasta työtä. Usein pitkäkestoinen metsäpalo altistaa työntekijät sekä lämpökuormalle että terveydelle vaarallisille aineille. Lämpökuormittumista tutkittiin vertailemalla kevyitä metsäpalopukuja ja teknistä alusasua perinteisesti metsäpaloissa käytettyyn palopukukokonaisuuteen kolmessa olosuhteessa: laboratorio-, kulotus- ja metsäpaloratatesteissä. Metsäpalopuku vähentää lämpökuormaa ja ihon altistumista lämpösäteilylle ja epäpuhtauksille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirkka Rissanen

Tiedote

Metsäpalojen lämpökuormittumisen vähentäminen tehtävään soveltuvalla suojavaatetuksella

14.10.2022

Tiivistelmä

Metsäpalojen sammuttaminen on fyysisesti raskasta työtä. Metsäpaloissa altistutaan sekä kuumuudelle että monille terveydelle haitallisille savukaasuille ja maastosta palon aikana nouseville epäpuhtauksille. Kongressiesityksessä tuotiin esiin, että kevyt metsäpalopuku ja tekninen aluskerrasto soveltuvat paremmin metsäpaloihin kuin perinteinen sammutuspalopuku, joka metsäpalotilanteissa on raskas ja kosteutta vaatemateriaaliin kerryttävä. Käyttökokemuksena kevyt metsäpalopuku, vaikka alusvaatetuksena oli pitkä tekninen kerrasto, oli miellyttävä. Tutkimus osoitti, että lämpökuormittumista voidaan torjua ja pelastajien terveyttä ja turvallisuutta edistää oikeilla suojavaatemateriaalivalinnoilla.

Tausta

International Congress on Environmental Ergonomics on merkittävin lämpö- ja kuormitusfysiologinen foorumi maailmassa. Kongressin teemoja ovat mm. kylmä- ja kuuma-altistuminen työssä, toimintakvyyn ylläpitäminen ja erilaiset mallintamiset. Tavoitteina kongresseissa on myös luoda kontakteja alan tutkijoihin ja tutustua tutkimuksen ja menetelmien osalta uusiin trendeihin.

Aineisto

Esitetty tutkimus oli osa laajempaa tutkimushanketta: Laitinen ym. Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa. B-sarja: tutkimusraportti, Pelastusopisto 1/2022. Lämpökuormittumista tutkittin vertailemalla kevyitä metsäpalopukuja ja teknistä aluasua perinteisesti metsäpaloissa käytettyyn palopukukokonaisuuteen kolmessa olosuhteessa: laboratorio-, kulotus- ja metsäpaloratatesteissä.

Tulokset ja johtopäätökset

Pitkäkestoinen metsäpalo altistaa pelastajat sekä lämpökuormalle että terveydelle vaarallisille aineille. Metsäpalotilanteissa perinteinen sammutuspuku on raskas ja kosteutta vaatemateriaaliin kerryttävä. Metsäpaloihin suunniteltu puku vähentää lämpökuormaa (alempi iholämpötila ja syke ja hikoilu) ja ihon altistumista epäpuhtauksille. Tulosten mukaan kevyt metsäpalopuku ja tekninen aluskerrasto soveltuvat paremmin metsäpaloihin kuin perinteinen sammutuspalopuku ja antavat riittävän suojan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Lämpökuormituksen arviointimentelmiin on tullut uusia välineitä, mutta niiden luotettavuudessa ja tarkkuudessa on vielä kehitettävää. Lämpövirtamittauksia käytetään iholämpötilan ohella etenkin sormien toimintakykymittauksissa aikaisempaa enemmän. Ilmaston lämpenemisen vaikutus tuli esiin monissa esityksissä. Myös auringonsäteilyn merkitys lämpökuormittumiseen tuli esille. Suomessakin työelämän on hyvä varautua lämpenemiin säihin ja tehdä varautumissuunnitelmia vaikutusten minimoimiseksi.

Aineisto

Heat load while using firefighter protective garments in forest fires. Konferenssiesitys. 2022. Avaa