Palvelevaa johtamista ja työn tuunausta

Hanketiedot

Hankenumero
114309

Hakija
Sateenkaari Koto Oy

Toteuttaja
Sateenkaari Koto Oy

Lisätietoja
Henna Junttila
henna.junttila@sateenkaarikoto.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 31.10.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2014
35 750 euroa

Kokonaiskustannukset
71 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2015

Tiivistelmä

Palvelevaa johtamista ja työn tuunaamista –hankkeeseen osallistuvat seuraavat 7 organisaatiota eri puolelta Suomea.

• Sateenkaari Koto Oy, Turku
• Käpyrinne ry, Helsinki
• Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sos.palvelujen ky, laitos- ja välinehuoltopalvelut
• Päijät-Hämeen SOTEY
• Ruskon kunta, varhaiskasvatus
• Hattulan kunta, varhaiskasvatus
• Rovaniemen kaupunki, varhaiskasvatus

Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos. Käytettävät menetelmät perustuvat Työterveyslaitoksen tekemiin positiivisen työpsykologian tutkimuksiin, mm. Innostuksen spiraalissa (www.ttl.fi/inspi).

Tavoitteena on lisätä työn imua, innostusta ja työn mielekkyyttä ja tuottavuutta valmentamalla esimiehiä ja henkilöstöä.

Työpaikoilla toteutetaan palvelevan johtamisen ja työn tuunaamisen valmennusprosessit. PaJoon osallistuu esimiehiä, jotka haluavat toimia entistä paremmin tukeakseen työntekijöiden työssä onnistumista. Tuunaukseen osallistuu myös PaJoon osallistuvien esimiesten työyhteisöjen jäseniä. PaJo koostuu neljästä työpajasta, joita toteutetaan tiiviinä kokonaisuutena. Tuunaus koostuu kahdesta työpajasta. Työpajat toteutetaan osallistavasti, käytetään mm. pienryhmä-, parityöskentelyä ja yksilöpohdintaa, vinkkikierroksia, case-työskentelyä, rooliharjoituksia.
Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan ennen-jälkeen kyselyn avulla. Valmennukset toteutetaan syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henna Junttila

Tiedote

Työn tuunaamisesta imua työhön

31.10.2015

Työn tuunaamisen menetelmää toteutettin hyvin tuloksin
turkulaisessa päiväkodissa. Menetelmä vahvisti yksittäisen
työntekijän tietoisuutta hänen omista vaikutusmahdollisuuksistaan
oman työnsä ja oman tiiminsä kehittämisen suhteen.

Sateenkaari
Kodon päiväkoteihin syntyi valmennusprosessien myötä yhteinen kieli
ja käsitys työhyvinvointiin liittyvistä asioista, myös omista
vaikutusmahdollisuuksista. Työn tuunaamisen menetelmä vahvisti
yksittäisen työntekijän tietoisuutta hänen omista
vaikutusmahdollisuuksistaan oman työnsä ja oman tiiminsä
kehittämisen suhteen.

Lisäksi koko organisaation yhteisen johtamiskulttuurin
rakentaminen alkoi. Hanke lisäsi työn imua, innostusta työhön ja
työn mielekkyyttä. Samalla tunnistettiin ja vahvistettiin työn ja
työyhteisöjen voimavaroja.

Työsuojelurahaston tukemaa hanketta koordinoi Sateenkari Kodossa
ja kuudessa muussa eri organisaatioissa Työterveyslaitos. Hankkeen
taustalla on Työterveyslaitoksen, erityisesti tutkija Jari Hakasen,
pitkäaikainen tutkimustyö työn imun ja työn positiivisen
psykologian saralla.

Johtamiskulttuurin rakentaminen alkuun

Hanketutkimuksen mukaan kunkin yksikön esimiehen käsitykset
hänen oman johtamisensa merkityksestä työyhteisön tavoitteiden
saavuttamiseksi paranivat. Johtamistyön menetelmät avautuivat ja
yhdessä päästiin rakentamaan tietoisempaa toimintaa. Tässä
saavutettiin yksi tärkeä tavoite, koko organisaation yhteisen
johtamiskulttuurin rakentaminen alkoi.

Asiasta keskusteltiin jokaisessa työyksikössä erikseen
viikkopalaverissa. Keskustelujen jälkeen tehtiin päätös
johtoryhmässä. Hankkeesta tiedotettiin henkilöstölle ja
esimiehille useita kertoja. Lisäksi koko Sateenkaari Kodon
henkilöstö osallistui tuunaus-valmennukseen.

Valmennusprosessit etenivät eri työpaikoilla hieman eri
tahdissa. Ensimmäiset alkoivat syksyllä 2014 ja viimeiset
päättyivät syksyllä 2015. Työyhteisö koki antoisaksi kuulla eri
tiimien samankaltaisia, eri tavalla ratkottuja esimerkkejä kuten
myös huomata, miten samankaltaisia pulmat eri päiväkodeissa olivat.
Työntekijät olisivat toivoneet tämän osuuden kestävän
pidempään.

Esimiestyön kehittämisen osalta kunkin yksikön esimiehen
käsitykset oman johtamisensa merkityksestä työyhteisön tavoitteiden
saavuttamiseksi paranivat. Johtamistyön menetelmät avautuivat ja
sen ansiosta päästiin yhdessä rakentamaan tietoisempaa
toimintaa. 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti ja tiivistelmä

Sateenkaari Koto & konsortio. Palvelevaa johtamista ja työn tuunaamista. Henna Junttila 16.12.2015. Avaa

Avaa