Palvelukeskuksille robotteja – miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi Monetra Oy:ssa (PaRot)

Hanketiedot

Hankenumero
117288

Hakija
Monetra Oy

Toteuttaja
Monetra Oy

Lisätietoja
Timo Ritola
timo.ritola@monetra.fi

Toteutusaika
1.8.2017 - 30.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2017
17 250 euroa

Kokonaiskustannukset
34 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia, kun robotiikka ja koneoppiminen tulevat osaksi työn teon prosesseja palvelukeskuksissa. Vakiintuneisiin toimintaprosesseihin haetaan uusia innovatiivisia toimintatapoja kytkemällä koneoppimisavusteinen robotiikka mukaan arjen toimintoihin. 

Hankkeessa selvitetään, miten Digikaveri kollegana vaikuttaa. Miten työhyvinvoinnissa uhka muutetaan mahdollisuudeksi. Onko henkilöstön muutosjohtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen uusia työkaluja mitä voidaan hyödyntää. Miten henkilöstön sitouttaminen ja uusien työtapojen ja kulttuurin jalkauttaminen tapahtuu Monetrassa. Hankkeessa selvitetään miten koneoppiminen kytketään tukemaan robottien toimintaa ja hallintaa ja minkälaisia tietoja ja taitoja henkilöstöllä pitää olla että tällaista voidaan hyödyntää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Ritola