PAMEL – Pamilaisten elämä ja työ

Hanketiedot

Hankenumero
210173

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Maijaliisa Erkkola
maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
268 848 euroa

Tiivistelmä

Palvelualojen suorittavan työn tekijöiden elämänkulun, työolojen ja hyvinvoinnin yhteydestä on niukalti tietoa, vaikka heidän jaksamisensa työelämässä läpi työuran on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Tämä korostui koronavirusepidemian aikana. Tutkimme PAMin työntekijöiden työoloja, elämänpolkua ja hyvinvointia kysely- ja rekisteriaineistojen avulla. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa työkykyyn yhteydessä olevista tekijöistä työhyvinvointia ylläpitävien toimien kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maijaliisa Erkkola