Pandemia ja riskien hallinta

Hanketiedot

Hankenumero
200388

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tiina-Mari Monni
tiina-mari.monni@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
131 214 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään ja arvioidaan työpaikkojen oppeja ja kokemuksia COVID-19-epidemian vaikutuksista työturvallisuuden hallintaan sekä etsitään uusia keinoja biologisten riskien arviointiin ja hallintaan. Työpaikan riskien arvioinnissa ja riskien hallinnassa epidemian aikana hyödyntämä tieto ja tiedonkulun verkosto selvitetään kokonaisuudessaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina-Mari Monni