Pandemian seuraukset ja pandemiaresilienssiä tukeneet tekijät kunta-alalla

Hanketiedot

Hankenumero
220431

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jenni Ervasti
jenni.ervasti@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
104 000 euroa

Kokonaiskustannukset
186 831 euroa

Tiivistelmä

Selvitämme, miten koronapandemia muutti kunta-alan työtä ja miten muutokset työssä heijastuivat kunta-alan henkilöstön psykososiaaliseen työympäristöön, työhyvinvointiin ja työkykyyn. Tarkastelemme tätä erilaisissa alaryhmissä, mm. iän, sukupuolen, ammatin ja perhetilanteen mukaan. Lisäksi selvitämme, miten koronavirustartunnat heijastuivat sairauspoissaolojen kehitykseen tartunnan jälkeen. Tulokset auttavat tunnistamaan sekä riskitekijöitä että hyvinvointia tukeneita tekijöitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Ervasti