PAPU – Palvelumuotoilulla uutta potkua johtamiseen ja ammattityöhön

Hanketiedot

Hankenumero
115059

Hakija
Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy

Toteuttaja
Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy

Lisätietoja
Riitta Halmesaari
riitta.halmesaari@jklhoivapalvelu.com

Toteutusaika
13.1.2015 - 15.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
52 750 euroa

Kokonaiskustannukset
199 750 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2016

Tiivistelmä

Hankkeen taustana ovat työhyvinvointikartoitukset ja lähtökohdat työhyvinvoinnin kehittämiselle. Henkilöstö kokee, että vanhustyötä arvostetaan vähän. Työyhteisöt toivovat muutosta ja hoitotyön kehittämistä, mikä tukisi alan arvostusta, työssä jaksamista, työmotivaatiota sekä avaisi mahdollisuuden työmenetelmien kehittämiselle. Tavoitteena on saada positiivista huomiota alalle hakeutumiseen ja hyvän palvelun tuottamaa hyvinvointia tekijälleen ja palvelun käyttäjille.

Uudenlaista työotetta harjoitellaan pilottina. Esimiehet valmennetaan ensin. Henkilökunta pilotointivaiheeseen on valittu vapaehtoisuuden pohjalta, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat mukana aloitusvaiheessa. Hanke etenee vaiheittain kolmeen palvelutaloon. Rakenteilla olevassa Pehtorinhoivassa toiminta alkaa 1.5.2015 suoraan uudella toimintamallilla. Henkilöstöä, asiakkaita ja omaisia pidetään ajan tasalla pilotoinnin etenemisestä ja tuloksista.

Johtamisen ja hoitotyön konkreettinen tekeminen palvelumuotoillaan. Omaa työtä arvioidaan työhyvinvoinnin ja asiakkaan palvelemisen näkökulmasta. Tavoitteena on asiakkaan äänen kuuleminen omaa työtä rikastuttamaan. Poisopitaan vanhasta työmallista, mikäli se ei tue asiakkaan hyvinvointia tai henkilöstön työssä jaksamista. Jokainen uusi päivä antaa uudet tavat toimia, eivät pelkät rutiinit. Asiakas ohjaa palvelua, työ haastaa ”terveellä” tavalla tekijänsä. Henkilöstö oppii arvioimaan oman työnsä tekemistä ja tuloksia poistaen hyvän palvelun ja työn esteet sekä tarpeeton työ. Työympäristön viihtyisyyttä edistetään. Etsitään yhteinen ilo ja osallisuus jokaisessa työvuorossa niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Järjestetään tarvittava valmennus, työnohjaus sekä jatkuva johdon tuki.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Halmesaari