Parasta Teille – Perinteikkään palvelualan yrityksen polku parhaaksi työpaikaksi

Hanketiedot

Hankenumero
118142

Hakija
Hansatie Oy

Toteuttaja
Hansatie Oy

Lisätietoja
Niko Järvi
niko.jarvi@autokeidas.fi

Toteutusaika
1.3.2018 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2018
18 112 euroa

Kokonaiskustannukset
41 024 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2019

Tiivistelmä

Parasta Teille -projektin tavoitteena on kehittää työn arjen kokemusta ja lisätä työhyvinvointia. Pyrimme luomaan henkilöstöä osallistavan ja työhyvinvointia tukevan yrityskulttuurin. Projektin avulla vahvistetaan johdon ja henkilöstön keskinäistä luottamusta. Tavoitteena on, että henkilöstön sitoutuminen organisaatioon lisääntyy, työkykyriskit pienenevät ja sitä myöten myös henkilöstökustannukset laskevat. Työhyvinvoinnin kehittymisen odotetaan lisäävän organisaation tuottavuutta ja parantavan asiakkaiden palvelukokemusta.

Menetelminä käytetään mm. henkilöstön haastatteluja, oppivan organisaation malleja, työryhmätyöskentelyä, työnkiertoa, varhaisen tuen mallia ja aktiivista viestintää. Hankkeessa sovelletaan seuraavia tutkimuksia: 1. Esimiestyön kehittäminen organisaation tehokkuuden lisäämiseksi oppivan organisaation keinoin, A. Leimu-Suokas 2017 2. Osaamisen ja johtajuuden siirto ravitsemisalan perheyritysten sukupolvenvaihdoksessa, Taru Hautala 2006 3. Varhaisen tuen käytäntö työterveyshuollon ja asiakasorganisaatioiden välisessä yhteistyössä, H. Rosenlöf 2015 4. Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit, työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit -hanke 2013, Työterveyslaitos 5. Varhaisen tuen malli esimies työn tukena, Hiltunen Tellervo 2017.

Hankkeen toteuttajana on työhyvinvoinnin kokenut kehittäjä, Henkilöstötoimisto Maanantai Oy:n Maaru Seikola. Hankkeen tulokset ovat raportoitavissa 31.3.2019 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Niko Järvi