Parempaa unta – tutkimus työstä, kokonaiskuormituksesta, unesta ja palautumisesta ikääntyneillä työntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
190172

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Marianna Virtanen
marianna.virtanen@uef.fi

Toteutusaika
1.11.2019 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
270 000 euroa

Tiivistelmä

Unen ongelmat ovat yleisiä työikäisillä ja ne lisääntyvät iän myötä. Tilapäiset unettomuusoireet ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet ja nukuttujen tuntien määrä vähentynyt. Nukkuminen ja unen laatu ovat kuitenkin keskeisiä palautumistekijöitä, ja unen häiriöt voivat vaikuttaa elämänlaadun ohella myös laajemmin terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn. Tutkimme sekä subjektiivisten että objektiivisten mittarien avulla ikääntyneiden työntekijöiden unen määrään ja laatuun sekä työstä palautumiseen liittyviä tekijöitä. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten psyykkiset ja fyysiset työolosuhteet, kuormittavat elämäntilanteet sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen, kuten läheisen hoivaaminen, ovat yhteydessä unen määrään, laatuun ja palautumiseen työuran loppupuolella ja miten ongelmia voitaisiin ehkäistä työpaikan tukitoimin?

Tutkimushanke pohjautuu Finnish Retirement and Aging Study (FIREA) – seurantatutkimukseen (www.utu.fi/firea), jonka osallistujat ovat suomalaisia kunta-alalla työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat lähellä eläkeikää (n=6700). Tietoa on kerätty postikyselyllä ja kiihtyvyysanturimittarilla sekä kliinisillä mittauksilla, ja mittaukset on toistettu vähintään kaksi kertaa ennen eläkkeelle siirtymistä.

Tutkimushanke tuottaa uutta, entistä monipuolisempaa, tarkempaa ja luotettavampaa tietoa unesta ja palautumisesta työuran loppupäässä. Tulosten avulla voidaan kehittää palautumista ja työkykyä tukevia suosituksia ja menetelmiä ja siten pidentää suomalaisten työuria.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marianna Virtanen